Firmy mohou získat na úsporu energií dvě miliardy korun

17. 11. 2008 – 21:31 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Firmy mohou získat na úsporu energií dvě miliardy korun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Do konce února 2009 mohou podnikatelské subjekty posílat registrační žádosti o dotace z programu EKO-ENERGIE. V této již druhé výzvě v tomto programovacím období jsou pro úspěšné žadatele připraveny dvě miliardy korun.

Program EKO-ENERGIE je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a navazuje na úspěšné programy z minulého programovacího období – Obnovitelné zdroje energie (OZE) a Úspory energie. Řídicím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, administraci dotací provádí agentura CzechInvest. logo EUCílem programu EKO-ENERGIE je podpořit aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů. „Snižování energetické náročnosti výroby vede růstu konkurenceschopnosti českého průmyslu. A růst konkurenceschopnosti je v době hrozící recese na evropském a americkém trhu jednou z mála zbraní, jak čelit propadu odbytu,“ říká k programu Lukáš Vymětal, ředitel divize Strukturální fondy agentury CzechInvest. Program Eko-energie podporuje tyto aktivity: Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů – především výstavbu a rekonstrukci výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla, které k výrobě využívají vodu, biomasu a druhotné zdroje energie. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie– zejména modernizaci stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu, zavádění a modernizaci systémů měření a regulace, snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla nebo snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. O dotaci v druhé výzvě programu EKO-ENERGIE mohou požádat malé a střední podniky pro všechny uvedené aktivity a také velké podniky, pokud budou chtít realizovat aktivity uvedené v bodu b). Na jeden projekt mohou žadatelé získat dotaci ve výši půl milionu až 100 milionů korun, dotace může pokrýt náklady projektu z 30 až 60 %, podle podmínek výzvy a regionální mapy intenzity veřejné podpory platné pro období 2007–2013. Žadatelé mohou zúročit zkušenosti společností, které získaly dotaci v programovacím období 2004 – 2006. V programu Obnovitelné zdroje energie, který byl určený na instalaci nebo rekonstrukci zařízení využívajících OZE, uspěla například společnost Stavotherm, stavební společnost, spol. s r. o., která zrekonstruovala zemědělský areál v obci Zavidov a začala realizovat výrobní program zaměřený na produkci kuřat. Společnost se zde dále rozhodla vybudovat bioplynovou stanici, v níž zužitkovává drůbeží trus k výrobě elektrické energie, k tomu využila dotaci ve výši přesahující 3,5 milionu korun (max. 46 % uznatelných nákladů). Program Úspory energie podporoval opatření vedoucí k úsporám energetické náročnosti v oblasti výroby, přeměny a rozvodů energií. Jednalo se například o modernizace energetických zařízení, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využití odpadního tepla, zateplení objektů. Díky dotaci ve výši 3 miliony korun (max. 46 % uznatelných nákladů) zrealizovala společnost Pekařství Střelná, s. r. o. projekt, který jí umožní dosáhnout v prostorách výrobního závodu významné úspory tepelné energie a snížit emise CO2.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články