Fúze Telefónica O2 s Deltaxem povolena s podmínkou

5. 12. 2007 – 18:55 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Fúze Telefónica O2 s Deltaxem povolena s podmínkou
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným rozhodnutím z 30. listopadu 2007 spojení soutěžitelů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pod podmínkou splnění závazku, který byl navržen účastníkem řízení kvůli zachování účinné hospodářské soutěže.

Úřad toto spojení šetřil v tzv. druhé fázi řízení, neboť měl obavu, že toto spojení povede k narušení soutěže. Promptním navržením závazku, který Úřad vyhodnotil jako dostačující, napomohla společnost Telefónica rychlému ukončení správního řízení, které by v opačném případě mohlo trvat až 5 měsíců. Soutěžitel Deltax musí dle uvedeného závazku ukončit svou účast na plnění veřejné zakázky Informační systém pro správu interaktivních formulářů (IS ASDM) pro Český telekomunikační úřad. Podle Úřadu hrozilo nebezpečí, že spojením vzniklý celek prostřednictvím této činnosti získá přístup k neveřejným údajům o svých konkurentech, jež jsou využitelné v hospodářské soutěži. Telefónica by tak získala neoprávněnou konkurenční výhodu oproti ostatním soutěžitelům na trhu. Úřad byl na tento problém upozorněn v průběhu správního řízení jedním z konkurentů společnosti Telefónica. Jmenovaná zakázka již byla převedena na nezávislou osobu. Společnost Telefónica je poskytovatelem telekomunikačních služeb prostřednictvím pevných i mobilních sítí, služeb placené televize prostřednictvím pevných sítí elektronických komunikací, datových služeb, služeb pronájmu okruhů prostřednictvím pevných sítí elektronických komunikací. V menší míře rovněž podniká v oblasti poskytování ucelených řešení, v oblasti informačních a komunikačních technologií a v oblasti prodeje mobilních telekomunikačních zařízení a doplňků. Společnost Deltax je poskytovatelem služeb v oblasti informačních technologií, přičemž v této oblasti se zaměřuje především na vytváření specifických softwarových řešení dle individuálních požadavků svých zákazníků a dále na systémovou integraci. V souvislosti s poskytováním služeb v oblasti informačních technologií společnost Deltax dodává svým zákazníkům technologie potřebné k zajištění funkčnosti jejich informačních systémů. Úřad po splnění navrženého závazku neshledal, že by dané spojení mělo mít negativní dopad na trh služeb informačních technologií, a to vzhledem k relativně nízkému tržnímu podílu spojujících se soutěžitelů, přítomnosti silných konkurentů v této oblasti i nízkým překážkám vstupu nových konkurentů. Za podmínky splnění závazku uvedeného v úvodu Úřad konstatoval, že posuzovaným spojením nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení způsobilého narušit hospodářskou soutěže a fúzi povolil. Námitka kvůli exekuci Úřad řešil v průběhu správního řízení ještě další námitku, jež poukazovala na skutečnost, že kvůli neuhrazení dlužné částky byla na majetek společnosti Telefónica vyhlášena exekuce. K tomu Úřad uvádí, že jeho úkolem v oblasti spojování soutěžitelů je posoudit, zda v důsledku fúze nedojde k narušení hospodářské soutěže. Úřad rozhodnutím o spojení soutěžitelů neřeší, ani nemůže řešit otázku, zda je zamýšlené spojení v souladu s jinými právními předpisy.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,600 23,720
USD 21,780 21,960
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články