Holandské hranice se otevřely českým pracovníkům

7. 5. 2007 – 6:09 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Holandské hranice se otevřely českým pracovníkům
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

1. květen 2007 je nejen dnem tříletého výročí vstupu České republiky do Evropské unie, ale také významným průlomem pro uplatnění českých občanů na holandském pracovním trhu. Tímto dnem se prolamují bariéry a Holandsko se otevírá nejen pro pracovníky z České republiky, ale i z dalších zemí střední a východní Evropy, které přistoupily k Evropské unii 1. května 2004.

Na počátku dubna letošního roku předložil holandský ministr sociálních věcí a zaměstnanosti Donner svůj návrh o zrušení přechodných opatření pro uchazečeo zaměstnání z nových členských zemí EU, které vstoupily do EU v roce 2004. Tento návrh byl přijat a schválen parlamentem a od 1. května 2007 je zaveden volný pohyb do Holandska pro všechny pracovníky z těchto nových členských zemí. Donner: „Holandský pracovní trh se vyvíjí nadmíru příznivě. Počet volných pracovních míst je stabilně vysoký a nezaměstnanost rapidně klesá. Pracovní příležitosti rostou, zatímco nabídka pracovní síly zaostává,“ uvádí Donner a pokračuje: Jakékoliv další odklady zavedení volného pohybu pracovníků by působilo nepříznivě na holandské hospodářské zájmy a v rámci nich i na holandský pracovní trh.“ Od uvedeného data už nemusí uchazeči o zaměstnání v Nizozemí žádat o pracovní povolení. Ministr Donner navíc uzavřel dohody, které pamatují na správné zacházení se zahraničními pracovníky a brání nerovné konkurenci mezi pracovníky z členských zemí a pracovníky holandské národnosti. „Každý zaměstnanec bude dostávat rovnocennou mzdu za rovnocennou práci a náleží mu adekvátní ubytování. Pracovníkovi náleží za vykonanou práci odměna alespoň ve výši minimální mzdy. Ohodnotí-li zaměstnavatel zaměstnance z členské země EU mzdou nižší, než je mzda minimální, bude mu udělena pokuta ve výši až 6700 Euro. Tato částka se může zvyšovat v případě opakovaného porušení dohody,“ uvádí Donner. Na správné vyplácení mzdy budou ve vzájemné spolupráci dohlížet inspektorát práce s finančním úřadem, sociálními službami a hospodářskými partnery. Českému občanovi, který má zájem o práci v Nizozemí, se díky tomuto rozhodnutí otevírají stejné pracovní možnosti, jako při zaměstnání v České republice.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články