Hrozí organizované zneužití dotačního titulu Ministrestva zemědělství

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Podle Asociace soukromého zemědělství ČR hrozí organizované zneužití dotačního titulu Mze „zakládání skupin výrobců“. Včera požádali otevřeným dopisem Ministra zemědělství Gandaloviče o urychlené vyvození důsledků.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Podle informací ASZ ČR je faktické naplnění a financování tohoto programu ohroženo tím, že mezi „skupiny výrobců“ byly Státním zemědělským intervenčním fondem zařazeny i subjekty, které nikoho nesdružují, ale jsou tvořeny pouze jednou mateřskou právnickou osobou, eventuelně několika vzájemně se prolínajícími firmami. Takovýchto subjektů je údajně do programu zařazeno více než 180. Podle názoru ASZ ČR jde o flagrantní zneužití celého dotačního programu, které navíc nese řadu znaků organizované akce, která by nebyla možná bez součinnosti odpovědných pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu. Otevřený dopis obsahuje také žádost o přijetí opatření zabraňujících: Žádám Vás tedy, vážený pane ministře, jménem Asociace soukromého zemědělství ČR o bezodkladné přijetí opatření směřujících k nápravě této situace. Jsme přesvědčeni, že všechny subjekty, které nejsou tvořeny skutečnou skupinou výrobců musí být z programu vyřazeny. Zároveň žádáme, aby byla vyvozena konkrétní personální odpovědnost vůči pracovníkům SZIF, eventuelně Mze, kteří za zařazení takovýchto subjektů do programu nesou odpovědnost. Píše ve svém dopise Stanislav Němec, předseda ASZ ČR.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy