Hyundai v Nošovicích získal od Evropské komise 111 mil. EUR

12. 5. 2007 – 9:31 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Hyundai v Nošovicích získal od Evropské komise 111 mil. EUR
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Evropská komise schválila v souladu s pravidly Smlouvy o ES o státní podpoře podporu ad hoc ve výši 111 milionů EUR, kterou česká vláda hodlá poskytnout společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech na stavbu nové továrny na výrobu osobních automobilů v Moravskoslezském kraji České republiky.

Podpora se skládá z přímého peněžního grantu a z převodu pozemků za sníženou cenu. Kromě této podpory společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech obdrží ještě další, regionální podpory udělené v rámci již schválených režimů podpory. Celková regionální podpora, kterou společnost obdrží, činí 194,49 milionu EUR a vztahuje se ke způsobilým investičním nákladům ve výši 1,148 miliard EUR. Komise dospěla k závěru, že podpora je slučitelná s pokyny pro oblast státní podpory vycházejícími z politiky Komise pro soudržnost a je v souladu s podmínkami pro regionální podporu velkým investičním projektům. Neelie Kroesová, komisařka pro hospodářskou soutěž, se k tomuto rozhodnutí vyjádřila takto: „Jsem velice ráda, že mohu schválit podporu tak významného projektu, který přispěje k regionálnímu rozvoji a tvorbě pracovních míst v České republice“. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech je stoprocentně vlastněnou dceřinou společností korejské společnosti Hyundai Motor. Plánuje stavbu automobilové továrny s počáteční výrobní kapacitou 200 000 osobních automobilů ročně, kterou lze do roku 2012 ve stejných prostorech zvýšit až na 300 000 vozidel ročně. Továrna bude umístěna v obci Nošovice u Frýdku-Místku v Moravskoslezském kraji. Projekt je součástí rozsáhlého investičního projektu v automobilovém průmyslu, který by měl do roku 2011 vytvořit 4 400 nových pracovních míst (spolu s dodavateli Hyundai Mobis Automotive Czech, Dymos Czech Republic a českou dceřinou společností podniku Hyundai Hysco Co. Ltd, které se nacházejí v těsné blízkosti). Projekt by měl podle očekávání přilákat řadu dalších investorů v oblasti automobilového průmyslu, a tak podpořit vytváření dalších pracovních míst i hospodářský rozvoj regionu. Vyjádření Evropské komise: Na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES lze státní podporu poskytnutou na podporu hospodářského rozvoje některých znevýhodněných oblastí v Evropské unii pokládat za slučitelnou s jednotným trhem. Komise dospěla k závěru, že podpora je slučitelná s pravidly pro regionální podporu, které platily v příslušném období (viz IP/97/1137), a se zvláštními pravidly pro automobilový průmysl stanovenými ve víceodvětvovém rámci regionální podpory pro velké investiční podniky, ve znění z roku 2003 (viz IP/03/1490). Míra navrhované podpory kromě toho nepřevyšuje konkrétní limity pro regionální podporu pro automobilový průmysl podle české mapy regionální podpory na období 2004–2006 (snížena na 30 % platného limitu). Přestože Komise zpravidla nevítá poskytování regionální podpory ad hoc, v tomto případě si je jista, že pozitivní dopad celého investičního projektu na rozvoj regionu zdaleka převáží veškeré možné rušivé účinky podpory.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,850 24,930
USD 23,250 23,390
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články