I přes výrazné posilování koruny se české firmy úspěšně prosazovaly v zahraničí

7. 1. 2008 – 10:02 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

I přes výrazné posilování koruny se české firmy úspěšně prosazovaly v zahraničí
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Pozitivní výsledky české ekonomiky v roce 2007 výrazně ovlivnila její exportní výkonnost. Přes výrazné vlivy posilování koruny se české firmy i nadále úspěšně prosazovaly na zahraničních trzích svým zbožím, službami i formou investic. Údaje vyplývají ze zprávy ČEB.

Silná koruna zlevňuje zboží, ale trápí české vývozce České firmy se málo zajišťují proti kurzovým rizikům Tyto vývozy financují převážně jejich „mateřské“ komerční banky, avšak pomáhá jim i státem zřízená Česká exportní banka . Objem smluv na financování obchodů a aktivit českých vývozců a investorů a jejich zahraničních partnerů formou úvěrů, záruk a dalších produktů České exportní banky v roce 2007 dosáhl částky převyšující 20 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2006 objem podepsaných smluv vzrostl o téměř 5 %. Vývozní úvěry a odkup vývozních pohledávek činily celkem 13,0 miliardy, z nichž téměř 11,9 miliardy bylo poskytnuto formou odběratelského exportního úvěru přímo či prostřednictvím jejich bank zahraničním partnerům českých firem. Výhodou tohoto produktu je fakt, že český vývozce inkasuje svou pohledávku v momentě splnění kontraktu a není nadále úvěrově zatížen. Na výrobu a investice pro vývoz v tuzemsku v rámci předexportního financování podepsala banka se svými klienty smlouvy v hodnotě 3,4 miliardy korun, hodnota vystavených záruk tvořila téměř 2,5 miliardy a úvěry na financování investic českých subjektů v zahraničí činily 2,0 mld. Kč. Českým vývozcům účinně pomáhá ČEB například opět nacházet odbytiště na dříve tradičních trzích v zemích bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Uzbekistán, Ázerbajdžán a další). Více než 50 % objemu všech nově podepsaných smluv je určeno na financování vývozů do Ruské federace. Úspěšně pokračuje financování rozšíření a rekonstrukce významné strojírenské kapacity výrobce železničních vagonů Uralvagonzavod na Uralu a financování dalších nových sklářských kapacit, energetických zdrojů, závodů na zpracování dřevní hmoty či těžbu surovin a zpracování stavebních materiálů. V roce 2007 se podařilo zajistit financování výstavby cementárny ve Vietnamu v objemu 115 miliónů EUR. Projekt cementárny o výkonu 1 milión tun cementu ročně je kofinancován s vietnamskou státní bankou BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam). Hlavní kontrakt na dodávku na klíč je uzavřen se společností INEKON GROUP, doba výstavby závodu činí 30 měsíců, splácení úvěru 10 let. Kromě INEKONU jsou do projektu zapojeny i další významné společnosti PSP Engineering, SIEMENS Engineering a PSG International. Právě v trzích jižní a jihovýchodní Asii spatřuje řada českých vývozců vysoký odbytový potenciál. Banka pokračovala ve financování aktivit českých firem celkem ve 30 zemích, například v Mongolsku, v Pákistánu či v Černé Hoře, sílí také podpora vývozů na trhy USA. Významnou skupinu tvoří v portfoliu ČEB i nadále malé a střední podniky, s nimiž banka podepsala smlouvy v objemu téměř 5 miliard korun, což je výrazný nárůst ve srovnání s rokem 2006. Stav úvěrů a odkoupených pohledávek, tedy prostředky banky, které její klienti vyčerpali, se meziročně zvýšil ze 17,8 mld. Kč na 23,8 mld. Kč. Naprostá většina úvěrů je bankou v současnosti poskytována v cizí měně. Pokračuje trend zvyšování podílu kontraktů uzavíraných v EUR, které meziročně vzrostly z 250 mil. na 561 mil. EUR. Potvrzuje se tak důvěra v EUR jako měnu, ve které jsou realizovány obchodní transakce našich vývozců prakticky ve všech teritoriích jejich zájmu. Česká exportní banka je nejen součástí systému státní podpory exportu, v jehož rámci spolu s EGAPem řeší většinu svých obchodních případů a ve své poradenské práci sdílí zkušenosti a znalosti teritorií s Czechtrade. Je současně pevně zakotvena také v bankovní komunitě, při řešení potřeb českých firem velmi úzce spolupracuje s komerčními bankami na dvoustranném základě například s HSBC, Citibank , KB , ČSOB , Reiffeisen , Commerzbank a ČS, i na půdě specializovaného orgánu České bankovní asociace, kterým je Pracovní skupina pro exportní financování.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,800
USD 23,050 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články