I za malý dluh exekuce na veškerý majetek? Nesmysl, tvrdí ochránce práv

25. 5. 2014 – 20:28 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

I za malý dluh exekuce na veškerý majetek? Nesmysl, tvrdí ochránce práv
I za malý dluh exekuce na veškerý majetek? Nesmysl, tvrdí ochránce práv, Foto:ceskydomov.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Automatické zřizování exekutorského zástavního práva, bez ohledu na hodnotu vymáhané pohledávky a celkovou hodnotu postižených nemovitostí povinného, je nezákonné. Stejně nezákonné je také automatické vydávání exekučních příkazů k prodeji nemovitostí povinného, bez ohledu na hodnotu vymáhané pohledávky s veškerým očekávaným příslušenstvím a zejména bez ohledu na možnost uspokojení vymáhané pohledávky přednostními způsoby exekuce.

Zástupce ochránce uzavřel šetření postupu Ministerstva spravedlnosti při vykonávání dohledu nad činností soudního exekutora. Stěžovatel poukazoval na nepřiměřenost provedení exekuce, neboť exekutor „zablokoval“ jedenáct jeho nemovitostí v hodnotě několika milionů Kč (a dále tři běžné účty) pro vymáhání nezaplacení výživného na syna v celkové výši 71 196 Kč. Stěžovatel v dané věci podával opravné prostředky, zasílal žádosti o zastavení exekuce a o odblokování majetku, stížnosti ministerstvu na postup exekutora, upozorňoval, že dlužnou částku exekutorovi uhradil na jeho účet.
Ochránce zjistil, že exekutor v dané věci zřídil exekutorské zástavní právo ke všem nemovitostem povinného netvořícím jednotný funkční celek. Současně vydal exekuční příkazy k prodeji těchto nemovitostí, a to bez ohledu na výši vymáhané pohledávky. Ministerstvo spravedlnosti tento postup exekutorovi nevytklo.

Ochránce dospěl k závěru, že je nutné vždy posuzovat proporcionalitu cíle exekuce a nutných zásahů do práv povinného. Pokud by k uhrazení pohledávky s veškerým příslušenstvím, i s patřičnou rezervou dle ustanovení 58 odst. 1 exekučního řádu, postačovalo zřízení zástavního práva jen k některým nemovitostem povinného (k jednomu funkčnímu celku), je nadbytečné zřizovat zástavní právo i k dalším nemovitostem, a omezovat tak práva povinného nad míru potřebnou k zajištění práv oprávněného.

Za použití argumentace a minori ad maius tyto závěry dopadají i na praxi „automatického“ vydávání exekučních příkazů nařizujících provedení exekuce prodejem (všech) nemovitostí povinného. Zástupce ochránce má za to, že k automatickému nařizování exekuce prodejem (všech) nemovitostí povinného není legitimní důvod.

Ministerstvo spravedlnosti se nakonec s těmito závěry ztotožnilo a potvrdilo, že vydání exekučního příkazu k prodeji nemovitosti nemá pouze zajišťovací charakter a tím spíše je u něj nutné klást důraz na přiměřenost. Zástupce ochránce proto uvítal úsilí ministerstva kárně stíhat exekutory za nepřiměřenost způsobu provedení exekuce prodejem nemovitých věcí a přislíbil ministerstvu plnou podporu.

Negativní dopady nepřiměřenosti zřizování exekutorského zástavního práva zmírnila novela exekučního řádu, která odstranila zákaz nakládání s majetkem, na němž bylo zřízeno exekutorské zástavní právo.

 

9.4.2015 do redakce dorazil dopis, který jsme se na žádost pisatele rozhodli zveřejnit. Nejedná se tak o redakční práci ani vyjádření ochránce práv.

Náhodně jsem na Tiscali.cz (NašePeníze.cz je součástí skupiny Tiscali, kde jsou články taktéž poutány - poznámka redakce) při četbě aktuálního článku přečetl pod ním několik odkazů, z nichž mě jeden velmi zaujal. Po rozkliknutí jsem rychle pochopil, že ten text skutečně popisuje můj příběh. Což je dobře, protože tam popisovaná zvůle exekutorů je - nejenom dle mé letité zkušenost, ale i dle tam popisovaného zjištění Ombudsmana - běžně rozšířená praxe nikým nekontrolovaných exekutorů v Česku...

V tom textu je sice nepřesnost: můj údajný dluh nečinil 71 196 Kč, ale maximálně 21 000 Kč; těch 71 196 Kč jsem naopak již před 5 lety obratem exekutorovi na jeho příkaz poslal v naivní představě, že zákony v tomto státě platí... Vznikl mi tak na té exekuci značný přeplatek (nakonec exekutor dostal něco přes 6 000 Kč, hrubě nemravně konající syn pak na právní zastoupení 1 100 Kč ), a druhou, ještě nehoráznější exekuci soud po roce zrušil z viny syna, který ji tedy musel zaplatit...). Ten přeplaterk pak exekutor Plášil, dlouholetý člen prezídia EKČR, ještě dál zlovolně zvýšil tím, že mi zcela bezdůvodně a záměrně vykradl účet stavebního spoření a tropil další lumpárny (4 pokusy o okradení tzv. povinného plus jeden dokonaný, vydírání, zneužití pravomocí, způsobení značných škod...).

Ve věci jsou podány 2 stížnosti k ÚS, dovolání k NS... Až minulý měsíc mi konečně zmizely o trvání dávno (5 let) přeplacené a pak i zastavené exekuce zápisy v katastru nemovitostí... Dodnes mi exekutor přeplatek nevrátil, 3/4 roku mi exekutor dluží verdikt KS, kterým byla zrušena pokuta 10 000 Kč, kterou mi exekutor Plášil, člen prezídia EKČR, udělil za to, že jsem mu pomocí citací z nálezů ÚS napadl jeho opět nepoužitelný již 4. pokus o vypracování Příkazu k úhradě nákladů exekuce (i ten 4. PÚNE pak odvolací soud zrušil ...)...

Moje přímé finanční škody dosáhly víc jak 350 000 Kč, škody nemajetkové jsou řádově větší...

Protože zlovolné praktiky skorobožských exekutorů dál v tomto státě pokračují (za nezájmu justice, policie, SZ...), jsem připraven poskytnout komukoli podrobnější informace o praktikách člena vedení toho exekutorského spolku, což je jedna z mála možností, jak to změnit...

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 26.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,280 25,420
USD 23,310 23,490
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články