Interspar dostal za porušování zákona pokutu půl milionu korun

18. 7. 2007 – 10:34 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Interspar dostal za porušování zákona pokutu půl milionu korun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad práce hlavního města Prahy, pobočka v Praze 10, uložil obchodnímu řetězci Interspar za porušení zákazu diskriminace a za další pochybení pokutu 500 000,– Kč. Interspar po uchazečích o zaměstnání vyžadoval vyplnění „Osobního dotazníku“, v němž museli odpovídat na otázky týkající se rodinného stavu a počtu dětí, což je v rozporu se zákonem.

Úřad práce při kontrole dále odhalil i nesrovnalosti v evidenci zaměstnaných osob se zdravotním postižením a zjistil, že řetězec nedodržel všechny zákonné podmínky pro zaměstnávání cizinců. Na otázky na počet dětí a rodinný stav v „Osobním dotazníku“ Intersparu upozornili úřady práce právníci programu GARDE – Globální odpovědnost Ekologického právního servisu (GARDE – EPS), kteří zaměstnancům obchodních řetězců poskytují bezplatnou právní pomoc. Poté, co „Osobní dotazník“ předali úřadům, zahájil úřad práce hlavního města Prahy, pobočka v Praze 10, šetření, na konci kterého vydal rozhodnutí o uložení pokuty 500 000,– Kč. Úřad práce hlavního města Prahy odůvodňuje, že „na základě skutečností zjištěných kontrolou, kdy se jedná o opakované porušení zákona o zaměstnanosti, dospěl správní orgán při hodnocení míry zavinění k závěru, že plnění zákonem stanovených povinností není zaměstnavatelem věnována patřičná pozornost, a ani dříve uložené pokuty za zjištěná porušení právních předpisů nesplnily svůj účel. Správní orgán dospěl k závěru, že šlo o porušení vyplývající z podcenění povinnosti dodržování právních předpisů o zaměstnanosti.“ Úřad práce v rozhodnutí dále uvedl že, neshledal „žádnou polehčující okolnost, za které k porušení právních předpisů došlo“, a že porušení právních předpisů o zaměstnanosti bylo v průběhu správního řízení prokázáno. Úřad práce může v souladu se zákonem o zaměstnanosti v případech zjištění porušení zákazu diskriminace nebo nezajištění rovného zacházení uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 1 milion korun. „V praxi jsme však byli často svědky toho, že správní orgány ukládaly za opakovaná porušení zákona pokuty pouze v řádu tisíců korun, které rozhodně nebylo možné považovat za funkční z hlediska efektivního vymáhání práva po velkých, ekonomicky silných zaměstnavatelích, jakými jsou obchodní řetězce. Uložení půlmilionové pokuty proto pokládáme za vhodné využití pravomoci, která je zákonem dána kontrolním orgánům v oblasti zaměstnanosti“, okomentovala případ právnička GARDE – EPS Jana Koukalová.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články