Invalidní důchod je past i pro lidi s vysokými příjmy

28. 6. 2018 – 0:00 | Životní pojištění | red | Diskuze:

Invalidní důchod je past i pro lidi s vysokými příjmy
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

I při výpočtu invalidního důchodu platí, že lidé s vyššími příjmy mají vyšší invalidní důchod. Rozdíly jsou však velmi malé. Náhradový poměr lidí s vyššími příjmy je značně nižší než u lidí s nižšími příjmy. Vlastní komerční pojištění by mělo být samozřejmostí.

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Zejména invalidní důchod prvního stupně je však velmi nízký. U invalidních důchodců prvního stupně se předpokládá, že budou dále během pobírání invalidního důchodu pracovat. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se totiž nezapočítává do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu.

Nelze vždy pracovat v invalidním důchodu

Někteří příjemci invalidního důchodu prvního stupně však nemohou najít pracovní uplatnění odpovídající jejich zdravotnímu stavu nebo jim zdravotní stav nedovoluje pracovat a přitom nebyly posudkovým lékařem shledány podmínky pro přiznání vyššího stupně invalidity.

Bez vlastního komerčního pojištění je přitom přiznání invalidního důchodu citelným zásahem do rodinného rozpočtu. Čím vyšší příjmy v produktivním věku, tím vyšší pokles rodinných příjmů.

Na čem závisí výše invalidního důchodu?

Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je ve všech případech stejná a činí 2 700 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech, příjmech od roku 1986 do přiznání invalidity a přiznaném stupni invalidity.

Protože při výpočtu invalidního důchodu tvoří základní výměra důchodu vyšší část celkového důchodu než u starobního důchodu, tak se měsíční částka invalidních důchodů v závislosti na dosaženém příjmu liší ještě méně než u starobních důchodů. Prvek solidarity je u invalidních důchodů zastoupen ještě více než u starobních důchodů. Vlastní komerční pojištění by mělo být při vyšších příjmech samozřejmostí, jak si vypočítáme v praktickém příkladu.

Praktický příklad

Paní Nováková má průměrnou hrubou mzdu 60 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Starobní důchod paní Novákové by dle legislativy roku 2018 činil 19 059 Kč. Invalidní důchod prvního stupně by dle legislativy roku 2018 činil 8 153 Kč.

U invalidního důchodu se doba pojištění dopočítává, tj. zohledňuje se doba pojištění od vzniku invalidity do důchodového věku ženy stejného ročníku narození, která nevychovala žádné dítě, v některých případech se doba pojištění krátí. V budoucnu bude důchodový věk pro muže i ženy stejný, bez ohledu na počet vychovaných dětí. Pro zjednodušení počítáme v obou případech se stejnou dobou pojištění.

  • Invalidní důchod I. stupně paní Novákové činí 13,6 % hrubé mzdy před přiznáním invalidity.
  • Invalidní důchod I. stupně paní Novákové činí 42,8 % starobního důchodu.

Paní Svobodová má průměrnou mzdu za odpracované roky 13 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Starobní důchod by paní Svobodová měla 11 085 Kč a invalidní důchod prvního stupně 5 495 Kč.

  • Invalidní důchod I. stupně paní Svobodové činí 42,3 % hrubé mzdy před odchodem do důchodu.
  • Invalidní důchod I. stupně paní Svobodové činí 49,6 % starobního důchodu

Invalidní důchod dle příjmu

V Tabulce 1 je pro názornost vypočítána měsíční částka invalidního důchodu prvního stupně v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě v současné hodnotě před vznikem invalidity) a získané době pojištění v rozsahu 43 let. Výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2018.

Tabulka 1: Výše invalidního důchodu I. stupně v závislosti na příjmu

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Invalidní důchod I. stupně
15 000 Kč 43 let 5 638 Kč
20 000 Kč 43 let 5 917 Kč
25 000 Kč 43 let 6 197 Kč
30 000 Kč 43 let 6 476 Kč
35 000 Kč 43 let 6 756 Kč
40 000 Kč 43 let 7 035 Kč
50 000 Kč 43 let 7 594 Kč
75 000 Kč 43 let 8 992 Kč
100 000 Kč 43 let 10 389 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

-Petr Gola | Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.10.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 23,150 23,330
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články