Invaze žen v podnikání pokračuje

16. 5. 2017 – 13:31 | Firmy | Inzerce

Invaze žen v podnikání pokračuje
zdroj: tisková zpráva

Již pátým rokem za sebou nestačí muži ženám. Alespoň co se týká počtu nových živností. Jen v posledním roce založilo malou firmu dvojnásobně více žen než mužů, od roku 2012 činí ale rozdíl již 34 tisíc živností ve prospěch podnikatelek. Zatímco úbytek mužů v malém byznysu za poslední rok zaznamenala polovina regionů, počet podnikavých žen rostl ve všech krajích. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a za podpory společnosti ŽENY s.r.o. předkládá aktuální srovnávací analýzu podnikatelů a podnikatelek.

Každoroční analýza AMSP ČR a MPO ukazuje, že se již stává trendem, kdy ženy zakládají více živností než muži. Zatímco počet podnikatelů - mužů celkově od roku 2012 stagnuje a jejich počet je za poslední pětiletku dokonce nižší o 193, počet podnikatelek za stejnou dobu vzrostl o více jak 34 tisíc.

Za poslední rok (2016) už není rozdíl tak veliký, přesto je nárůst žen v podnikání vůči mužům téměř dvojnásobný, když přibylo 8 942 žen podnikatelek, zatímco mužů jen 4 638. 

Celkově z pohledu všech aktivních OSVČ dochází k mírnému nárůstu počtu fyzických osob-podnikatelů, kterých je nyní 981 tisíc. Zatímco pokles OSVČ z hlavní činnosti v letech minulých se zmírnil, trend růstu počtu OSVČ z vedlejší činnosti pokračuje. Počty právnických osob rostou průběžně, za posledních pět let došlo k nárůstu zhruba o čtvrtinu na 437 tisíc podnikatelských subjektů.

Zatímco na jednoho muže v roce 2016 připadalo v průměru 1,5 živnostenských oprávnění, na jednu ženu to bylo 1,34.

Zatímco u mužů je živnost volná zastoupena přibližně polovinou, u žen to jsou dvě třetiny. Dvojnásobně větší podíl mají ženy vůči mužům ve vázané činnosti. Naopak u mužů je třetinově zastoupena živnost řemeslná, zatímco u žen je to jen z necelých 15 %.

Meziroční přírůstky podnikatelů ČR dle pohlaví v letech 2006 – 2016:

Schránka-1 zdroj: tisková zpráva

Zdroj: MPO

Nejvíce mužů podniká v jihovýchodní oblasti ČR, následuje Praha a oblast severovýchodní. Nejvíce žen podniká v Praze, následuje jihovýchodní a severovýchodní oblast. Největší nárůsty podnikatelů v posledním roce jak u mužů, tak žen zaznamenala Praha, oblast středních Čech a Jihovýchod. Úbytek žen podnikatelek se v roce 2016 nekonal v žádném regionu, nepatrné úbytky mužů podnikatelů byly zaznamenány v regionech Jihozápad, Severozápad, Střední Morava a Moravskoslezsko.

Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelské prostřední a vnitřního obchodu na MPO: „Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží svými cílenými opatřeními vytvořit co nejpříznivější podnikatelské prostředí, které by podněcovalo podnikavost v České republice. Jsme rádi, že se tato naše snaha projevuje i trvalým růstem počtu podnikajících žen, což dokazují statistická data za několik posledních let.“

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: „Zatímco do roku 2010 válcovali co do počtu nových živností muži ženy, v posledních letech je trend přesně opačný. Dobývat podnikatelský kopec se rozhoduje čím dále více žen po mateřské dovolené, ale roste i počet zajištěných žen, které míří k vyšší nezávislosti, vidíme i růst žen ve věku 55 let a více. Obecně pro ně platí, že jsou vytrvalé, méně riskují, nemají ego mužů a jdou věcně za výsledkem. Úspěch neměří finančními a mediálními ukazateli, ale schopností přežít v delším časovém horizontu, klidně i s menšími zisky.“

Eva Čejková Vašková, členka dozorčí rady AMSP ČR, projekt PODNIKAVÁ ŽENA dodává: „Ženy čím dál častěji opouští jistotu zaměstnání a plní si své podnikatelské sny. Největší zájem o podnikání je v oblasti poskytování služeb, hned poté následuje prodej vlastních produktů po internetu. Velký trend a zájem sledujeme ve výrobě potravin dle tradičních domácích receptur.“ 

Zdroje:
Inzerce

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,410
USD 23,340 23,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články