Jak klesne příjem rodiny v případě nezaměstnanosti?

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Zodpovědné rodiny mají vytvořenu finanční rezervu pro případnou kratší nezaměstnanost. Podpora v nezaměstnanosti je nižší než předchozí příjem a pobírá se pouze po omezenou dobu. Zejména OSVČ by měli počítat s finančním zajištění pro případné ukončení činnosti a registraci na úřadu práce.

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na dosahované čisté mzdě. Čím vyšší průměrná mzda, tím vyšší podpora v nezaměstnanosti. Foto:SXC

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na dosahované čisté mzdě. Čím vyšší průměrná mzda, tím vyšší podpora v nezaměstnanosti. Foto:SXC,zdroj: NašePeníze.cz

I zaměstnanci dobře odvádějící svoji práci se mohou stát nezaměstnanými, jestliže jejich zaměstnavatel z různých důvodů ukončí svoji činnost. Taková situace může nastat velmi rychle a nemusí se podařit ihned najít nové místo a je potřeba se registrovat na úřadu práce.

Občané mladší 50 let mají nárok po dobu 5 měsíců na podporu v nezaměstnanosti, občané od 50 let do 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti 8 měsíců a občané starší 55 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti 11 měsíců.

Po vypršení podpůrčí doby jsou již občané v evidenci na úřadu práce odkázáni na sociální dávky, jejichž výše závisí na konkrétní životní situaci rodiny. Nárok na sociální dávky není automatický.

Jak klesá rodinný příjem při podpoře?

Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na dosahované čisté mzdě. Čím vyšší průměrná mzda, tím vyšší podpora v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti se v jednotlivých měsících liší. V prvních dvou měsících nezaměstnanosti náleží podpora ve výši 65 % průměrné čisté mzdy, v dalších dvou měsících ve výši 50 % průměrné čisté mzdy a následující měsíce ve výši 45 % průměrné čisté mzdy.

Legislativou je však stanovena maximální podpora v nezaměstnanosti. V roce 2014 může maximální podpora v nezaměstnanosti činit 14 281 Kč. Občanům s nadprůměrnými příjmy tedy klesá životní úroveň při evidenci na úřadu práce nejvíce. Na maximální podporu v prvních dvou měsících pobírání podpory dosáhnou občané s měsíční čistou mzdou 21 970 Kč a více.

Podpora v nezaměstnanosti může být i jen 3 tisíce

Zodpovědní živitelé rodiny s případnou nezaměstnaností počítají a mají vytvořenu finanční rezervu. Splácení hypotéčního úvěru může být pro občany s vyššími příjmy i při dočasné nezaměstnanosti problém. Zejména pro OSVČ, které ukončí svoji činnost z důvodu špatných ekonomických výsledků v posledních měsících.

U OSVČ se podpora v nezaměstnanosti počítá z vyměřovacího základu. Při minimálních platbách na sociálním pojištění se u OSVČ klesá měsíční podpora v nezaměstnanosti od cca 4 200 Kč do cca 2 900 Kč.

Obdržení odstupného

Když zaměstnanec dostane odstupné, potom podpora v nezaměstnanosti nenáleží po dobu výplaty odstupného. Výše odstupného závisí na počtu odpracovaných let. Zaměstnanci pracující u zaměstnavatele déle než 2 roky mají nárok na tříměsíční odstupné. Při obdržení tříměsíčního odstupného se začne podpora v nezaměstnanosti vyplácet od 4. měsíce.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Tagy: rodina práce nezaměstnanost ztráta příjem