Jak na dluhopisové fondy a jak moc se vyplatí?

7. 4. 2015 – 5:23 | Investice | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak na dluhopisové fondy a jak moc se vyplatí?
Jedním z hlavních důvodů, proč investoři vstupují do podílových fondů, je jejich vnitřní diversifikace. Nákupem jednoho produktu (jednoho podílového fondu) jsou schopni svoji investici naráz rozložit mezi několik desítek investičních nástrojů, které tvoří | zdroj: NašePeníze.cz

Jedním z hlavních důvodů, proč investoři vstupují do podílových fondů, je jejich vnitřní diversifikace. Nákupem jednoho produktu (jednoho podílového fondu) jsou schopni svoji investici naráz rozložit mezi několik desítek investičních nástrojů, které tvoří portfolio daného podílového fondu.

A to bez ohledu na to, zda je to pětistovka měsíčně, či jednorázový milion korun. Cenou za tento luxus je pak management fee, tedy část zisku fondu, kterou investiční společnosti pokrývá náklady na řízení fondu a generuje svůj zisk.

Není však diversifikace jako diversifikace. Zejména u rizikovějších investičních nástrojů, jakými mohou být například korporátní dluhopisy, rozhodně platí čím větší tím lepší. Větší neznamená automaticky jen více titulů, ale i více druhů emitentů, více sektorů, více zemí či více měn. Pokud zůstaneme u dluhopisových fondů, je neméně nutnou povinností portfolio manažera aktivně řídit duraci dluhopisového portfolia a udržovat přijatelné kreditní riziko.

Durace je důležitá zejména v období, kdy kapitálové trhy prochází fází rychlejší změny úrokových sazeb. Duraci dluhopisového fondu si můžeme zjednodušeně představit jako průměrnou dobu do splatnosti všech dluhopisů v portfoliu fondu. Správně však durace označuje citlivost ceny dluhopisu na změnu úrokových sazeb, která ale s dobou do splatnosti souvisí. Čím pozdější splatnost, tím více aktuální pohyb úrokových sazeb ovlivní budoucí výnos dluhopisu, na což okamžitě reaguje jeho cena. Zní to složitě, stačí si však zapamatovat jednoduchou věc. V prostředí, kdy je očekáván růst úrokových sazeb, je dobře, pokud fond vykazuje co nejmenší duraci. Takový fond co nejvíce zabraňuje poklesu svého výnosu, který je při růstu úrokových sazeb (které nutně znamenají pokles cen dluhopisů) očekávatelný. Pokud portfolio manažer drží dluhopisy s dlouhou splatností, tedy vysokou durací, výnos takového jím řízeného fondu klesne citelně.

Druhým sledovaným parametrem je velikost kreditního rizika. Kreditním rizikem označujeme možnost, že emitent dluhopisu nebude schopen při splatnosti dluhopisu dostát svému závazku a dluhopis se tedy stane prakticky bezcenným. Nejlepším vodítkem pro vyhodnocení tohoto rizika je bezesporu ratingové ohodnocení dluhopisů. U nejkvalitnějších dluhopisů, s ratingem AAA, je riziko jejich nesplacení téměř vyloučené (ve skutečnosti v historii nikdy nedošlo k nevyplacení státního AAA dluhopisu a nebylo vyplaceno pouze 0,52 % AAA korporátních dluhopisů). Ratingová stupnice má mnoho stupňů, důležité však je, že je rozdělena na dvě hlavní části. Takzvané investiční stupně (AAA až BBB-) a neinvestiční stupně (BB+ až D). V investičním stupni nalezneme především státní dluhopisy a ty nejkvalitnější korporátní dluhopisy. V neinvestičním stupni pak nalezneme státní dluhopisy problémovějších zemí a převážnou část běžných korporátních dluhopisů.

Pojďme se podívat, jak si ve výše uvedených ohledech stojí fond, který je předmětem dnešního představení. Jedná se o fond Pioneer Funds Strategic Income. Investiční politika fondu je poměrně široká, primárním cílem je investice do jakéhokoliv typu dluhového investičního nástroje od různých emitentů. Minimální objem dluhopisů v portfoliu fondu je 80 %, zbytek mohou tvořit ostatní typy investičních nástrojů (hotovost, akcie, deriváty), které zajišťují flexibilitu, likviditu a řízení měnového a úvěrového rizika fondu.

Pokud začneme s diversifikací, fond má opravdu čím zaujmout. Obsahuje velmi široké portfolio co do počtu i typů dluhopisů. Aktuálně je v portfoliu fondu nakoupeno přes 1 000 různých dluhopisových titulů. To samo o sobě fond odlišuje od většiny dluhopisových fondů, které pracují s desítkami či nízkými stovkami titulů. Velmi široké je i spektrum emitentů, resp. typů jednotlivých dluhopisů.

Více než 75 % portfolia fondu tvoří tři typy dluhopisů. Korporátní dluhopisy rozvinutých zemí z finančního i nefinančního sektoru a kryté dluhopisy, tedy dluhopisy vydávané bankami, kryté příjmy z poskytnutých hypoték. Pokud bychom se zaměřili na regionální rozložení, zjistili bychom, že fond je nejvíce exponován na emitenty z USA (73 %). Žádná z dalších zemí nemá podíl na regionálním zastoupení větší než 2 %.

Celých 25 % dluhopisů v portfoliu fondu se může pyšnit ratingem AAA, celkem 60 % dluhopisů se nachází v investiční části ratingové stupnice. Mezi fondy zaměřenými převážně na korporátní dluhopisy je to velmi slušný poměr. Dluhopisové fondy typu high yield jsou běžně zainvestované pouze do dluhopisů neinvestičního stupně.

Kromě kreditního rizika, měřitelného díky ratignu, jsme se v úvodu článku věnovali rovněž duraci. Fond Pioneer Strategic Income má aktuální duraci 4,17. Je poněkud vyšší, než bychom mohli vidět u jiných dluhopisových fondů, na druhou stranu vedle snižování durace drží také fond relativně velkou pozici v zajišťovacích instrumentech vázaných na vývoj úrokových sazeb (konkrétně short pozice −22 % v úrokových derivátech).

Nemůžeme pochopitelně minout informaci o dosažených historických výnosech. Zde je však nejprve potřeba uvést, že fond byl založen v roce 2003 v USD a EUR třídě. V roce 2004 vznikla měnově zajištěná EUR třída a na našem trhu je od července 2011 dostupná rovněž CZK třída. Pro úplnost jsou v tabulce níže uvedeny výkonnosti všech dostupných tříd.

Vzhledem k tomu, že 97 % dluhopisů v portfoliu fondu je denominováno v USD, je vývoj jednotlivých měnových tříd nutně poznamenán vývojem měn. Nejvíce patrné je to na výkonnosti nezajištěné EUR třídy, která těží z posilování dolaru proti euru.

Díky svému širokému zaměření, velké diversifikaci a aktivnímu způsobu řízení, je tento fond vhodným nástrojem, který může tvořit dluhopisovou složku investičního portfolia obsahujícího pouze několik málo fondů. V kombinaci s jedním konzervativním dluhopisovým fondem a jedním fondem globálních akcií tak může vytvořit smysluplné a dostačující investiční fondové portfolio vyváženého investora.

Autor článku: Jan Macek, analytik produktového oddělení Swiss Life Select

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,730 24,830
USD 23,400 23,580
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články