Jak se bude určovat výše alimentů můžete ovlivnit právě teď

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Ministerstvo spravedlnosti zřizuje od pondělí 22. 3. 2010 emailovou adresu určenou k posílání podnětů k představenému návrhu sjednocení určování výše výživného.

Výše stanovení výživného - alimentů, se bud epravděpodobně měnit

Výše stanovení výživného - alimentů, se bud epravděpodobně měnit , zdroj: NašePeníze.cz

Zřízení speciální emailové adresy pro sběr připomínek široké veřejnosti bylo prezentováno v rámci jednání širší odborné veřejnosti ohledně představované návrhu určování výše výživného dne 16. března. Návrh v podobě doporučující tabulky počítá se stanovením poměrných částí platu povinného rodiče určených na výživné.

Své připomínky můžete posílat na adresu: alimenty@msp.justice.cz.

 

14 dní na připomínky k návrhu na stanovení výše alimentů

 

Adresa bude funkční od pondělí 22. 3. 2010 po dobu čtrnácti dnů. Došlé připomínky a návrhy budou využity i pro potřeby pracovní skupiny, jejíž vytvoření iniciovala ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová s cílem vyřešit problém nejednotné aplikační praxe v určování výše výživného.

 

Kam dál?

- Výživné (alimenty) na děti se bude možná stanovovat podle tabulek

- Přídavek na dítě

Tagy: rozvod rodina peníze alimenty výživné výše výživného