Jak vyměnit vadný nebo nevhodný vánoční dárek?

26. 12. 2013 – 20:46 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak vyměnit vadný nebo nevhodný vánoční dárek?
Prodejce v kamenné prodejně nemá zákonnou povinnost zakoupené zboží vzít zpět nebo vyměnit jen z důvodu, že se zákazníkovi nehodí, Foto:SXC, Text:MED | zdroj: NašePeníze.cz

Řada lidí teď řeší otázku, jak reklamovat vadné vánoční dárky, případně jak vyměnit ty nevhodné za jiné. A právě tady mohou narazit. Prodejci totiž nejsou povinní špatně vybrané dárky vzít zpět. Podívejte se, jaká tedy máte práva a jak postupovat.

"Prodejce v kamenné prodejně nemá zákonnou povinnost zakoupené zboží vzít zpět nebo vyměnit jen z důvodu, že se zákazníkovi nehodí,“ uvedl Jan Votočka. ze spotřebitelského časopisu dTest. "Pokud si tedy spotřebitel koupi rozmyslí, nemusí mu prodejce vyhovět. A to ani v případě, kdyby se zákazník s tímto požadavkem vrátil třeba jen pět minut po odchodu od pokladny.“

Výjimkou jsou případy, kdy prodejce dopředu výslovně garantuje možnost vrácení či výměny zboží. Nejčastěji se tak děje informací napsanou přímo v provozovně nebo na dokladu o zaplacení, postačí však i ústní prohlášení. Prodejce si též může stanovit různé podmínky, zejména lhůtu pro uplatnění tohoto požadavku. Takové právo je pak vymahatelné, a to třeba i soudní cestou.

"I v těchto situacích však evidujeme problémy a to především byla-li takováto možnost garantována pouze ústně a po Vánocích se prodejce k plnění svých slibů již nemá. Proto doporučuji požádat dopředu prodejce o potvrzení této možnosti přímo na doklad o zaplacení,“ sdělil Votočka s ohledem na zkušenosti s některými obchodníky.

Mimo dárků si zákazníci často nevědí rady ani s tím, jak využít nejrůznější poukazy k nákupu zboží či služeb. Bohužel ani v těchto případech nemá podnikatel povinnost vrátit cenu poukazu či jen vyplatit rozdíl jeho nevyužité části. O něco lehčí může být vracení nevhodných dárků zakoupených přes internet. Zde totiž lze využít zákonného práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

"Zákazník pak má právo na vrácení celé kupní ceny, a to včetně poštovného a balného. Odstoupení však musí být v dané lhůtě prodejci doručeno, nestačí jej pouze odeslat. Zvláště v období vánočních svátků tak jde o velmi šibeniční lhůtu,“ upozornil Votočka.

Při koupi přes internet můžete zboží bezdůvodně vrátit

Pokud spotřebitel nakupuje zboží přes internet, má právo vrátit většinu takto koupeného zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Podmínkou ovšem je, abyste prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy zaslali do 14 dnů od převzetí, přesněji řečeno, do 14. dne musí prodávajícímu toto oznámení být doručeno.

Pokud zakoupíte vadný výrobek, je možné ho reklamovat

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedena výrobcem jinak, činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. V případě, že se po převzetí zboží vyskytnou v záruční době vady, můžete uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Za tyto vady odpovídá prodávající.

Kdy záruku nelze uplatnit?

• Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
• Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
• Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
• Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
• Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
• Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
• Zboží bylo poškozeno živly.

Kde uplatnit reklamaci?

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna prodávajícího. Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění.

Jak dlouho trvá reklamace?

Reklamace včetně vady by měla být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se tedy s kupujícím nedohodnete jinak.

Doklady

Prodávající vám vydá písemné potvrzení o tom, kdy jste uplatnili reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vám vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Pokud přijde zboží poštou

Přijmete-li zboží zakoupené například v internetovém obchodě poštou, nezbývá vám než v případě reklamace odeslat výrobek poštou zpět k prodejci. Lhůta pro vyřízení reklamace zůstává stejná, jako kdybyste si zboží zakoupili v kamenném obchodě.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články