Jaká je skutečná hodnota ropy?

27. 3. 2008 – 8:42 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

 Jaká je skutečná hodnota ropy?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Různé výklady analytiků se zabývají zvažováním toho, co zvyšování ceny ropy způsobuje a jaké budou pravděpodobné dopady růstu ceny na zákazníky. Jaké faktory cenu, respektive hodnotu ropy ovlivňují?

OPEC: Cena ropy se bude pohybovat mezi 80–110 dolary za barel Biopalivo – jaký má přínos pro životní prostředí? Podnikání: Dejte přednost ekologičtějším vozům a ušetříte na daních Ropa je pro energetický sektor klíčovou komoditou, globální hospodářství i doprava jsou na ropě přímo závislé. Ceny ropy mají značný dopad jak na domácnosti, tak podnikovou sféru, náklady na mnohé výrobky zahrnují i cenu ropy (růst ceny ropy dopadá na cenu výrobků a tedy i inflaci). Cena ropy, podobně jako tržní cena jiných statků či služeb, je dána působením různých faktorů ovlivňujících vyrovnání poptávky a nabídky. Ropa je neobnovitelnou surovinou, jejíž stav světových zásob není známý a odhady se různí. Ekonomická teorie říká, že nabízené množství jakéhokoli produktu je ovlivněno kapacitními (produkčními) možnostmi. Pro ropu platí, že mnohá ložiska postupně vysychají, mnohá ložiska jsou lokalizována v oblastech s nestabilními politickými režimy. Přes snahu hledat nová naleziště ropy nebyla žádná významná naleziště objevena. Těžební limity kartelu OPEC OPEC, tedy Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the Petroleum Exporting Countries), ovlivňuje přibližně 40 % celosvětové nabídky ropy. Jedenáct členských států OPEC může díky kartelové dohodě ovlivňovat cenu ropy a tím i velikost zisků dosažených těžbou ropy. Dohoda dlouhodobě určuje závazné kvóty, limitující objem produkce ropy ze strany členských zemí OPEC. Pokud OPEC ohlásí, že těžební limity zvýší, lze předpokládat, že se zvýší nabízené množství ropy, důsledkem čehož cena poklesne. Jestliže se členové kartelu budou domnívat, že by na trhu mohlo dojít k přebytku nabídky nad poptávkou vedoucí k poklesu cen, lze předpokládat, že omezí svou produkci a sníží těžební kvóty. Politické napětí v oblastech těžby, terorismus a hrozba válek Nestabilita politických režimů v zemích těžících ropu, politické napětí a nepokoje, terorismus nebo hrozící války mohou být zdrojem výpadků nebo přerušení dodávek ropy na světové trhy. Dodávku ropy, výpadky produkce a tedy i situaci na straně nabídky mohou ovlivnit útoky na ropovody, zaměření teroristických skupin na ropné těžební věže nebo hrozící válečné konflikty. Mnozí dodavatelé představují z hlediska stability dodávek značné riziko. Na všechny tyto možné nebo skutečné události reagují účastníci na trhu a i pouhá očekávání se odráží v aktuálních cenách. Kapacita rezerv, náklady na těžbu a investice do výrobních kapacit Nabídka ropy (ale i jiných komodit) je velmi nepružná a nedokáže rychle reagovat na vyšší poptávku. Množství ropy, o které mohou těžební firmy krátkodobě produkci zvýšit, se zmenšuje. Na možné nebo skutečné výpadky dodávek z jiných oblastí zapříčiněných různými událostmi, pak trh citlivě reaguje. K výpadkům kapacit a tedy i dodávek ropy mohou vést komplikace způsobené počasím (hurikány, razantní zima). Investiční rozhodování a strategii fungování společností na straně nabídky ovlivňují i náklady na těžbu a související služby. Je zřejmé, že pokud bude globální cena ropy vysoká, vyplatí se ropu těžit i společnostem s vyššími náklady. Zásoba ropy a strategické rezervy V zájmu snad každého státu je držet strategické hmotné rezervy, zajišťující chod hospodářství pro případ výpadku dodávek významných komodit. K zásobám ropy dále přispívají obchodníci s ropou, kteří v období poklesu cen vytvářejí zásoby ropy v předpokladu budoucího nárůstu cen. Tyto snahy se mohou projevit ve spekulačním vytváření zásob a hromadění ropy ve skladech za účelem zhodnocení vloženého kapitálu. Velcí spekulanti pak v určitých obdobích nemají zájem prodávat, nakupují a spekulují na vzestup. Vliv hospodářského cyklu silných ekonomik Spotřeba ropy a dalších energií úzce souvisí s ekonomickým růstem. Ekonomický růst nebo propad silných ekonomik (například ekonomiky USA) přímo ovlivňuje poptávku po ropě. Situace na trhu s ropou tak obvykle reaguje na zprávy o zpomalení nebo zrychlení ekonomického růstu. Růst poptávky v rostoucích ekonomikách Celková poptávka roste díky ekonomickému růstu v zemích, jako je Čína, Indie, Brazílie nebo Rusko. V těchto a dalších oblastech dochází k industrializaci, urbanizaci, roste automobilová doprava a dochází ke skokovému růstu spotřeby energií a surovin. V některých rozvíjejících se oblastech jsou ceny energií regulovány formou dotací nebo stanovením cenových stropů. Koncové ceny jsou tak uměle drženy na nízkých úrovních a rostoucí ceny na světových trzích poptávku neomezují a netlumí. Regulování poptávky po ropě formou neviditelné ruky trhu a regulování spotřeby této suroviny je pak narušeno. Očekávání budoucího vývoje, spekulace a vytváření zásob Zvyšování zásob ropy obchodníků, spekulantů a jednotlivých států se ve svém důsledku projevuje zvyšováním poptávky po ropě a tlakem na růst cen. Investoři nakupující ropné kontrakty ropu považují za druh aktiva, který jim napomáhá předcházet znehodnocení peněz a dosáhnout zhodnocení. Očekávání na straně poptávky, jako je strach z nedostatečných dodávek a předpoklad budoucího růstu cen, má ve zvýšení poptávky rovněž dopad. Z pohledu možných vlivů na poptávku je vhodné rovněž uvažovat o vlivu ročního období, topné sezóny na severní polokouli a motoristické sezóny. Technologie vedoucí ke snížení spotřeby a substituty Vysoká cena ropy a pohonných hmot spotřebitele nutí hledat možnosti dosažení úspor při spotřebě a vytváří tlak na snižování spotřeby. Logicky tak například klesá poptávka po autech, která mají vysokou spotřebu a výrobci automobilů rozšiřují nabídku vozidel s nižší spotřebou nebo hybridními motory. Lze předpokládat, že rostoucí cena ropy bude zvyšovat množství zdrojů vynakládaných na hledání alternativních zdrojů energie . Experimentuje se například s palivovými články, slunečními a jinak dobíjenými bateriemi či akumulátory. Celý článek najdete na Investujeme.cz Radovan Novotný

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,680 23,860
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články