Jaká práva máte jako spoluvlastník nemovitosti?

1. 6. 2022 – 11:06 | nasepenize | Inzerce

Jaká práva máte jako spoluvlastník nemovitosti?
zdroj: Tisková zpráva

Zdědili jste spolu se sourozencem chatu nebo byt? Poradíme, jak sebou nenechat zametat. Máte stejná práva jako ostatní.

Vlastníte podíl, ale rozhodujete o celku

S dědictvím se pojí řada pocitů od smutku, přes překvapení až po radost. Pokud však nezdědíte nemovitost sami, ale společně se sourozenci či jinými příbuznými, může dojít k výbušnému mixu emocí. I spoluvlastnický podíl na nemovitosti však má pevně daná pravidla. Je důležité si uvědomit, že všichni spoluvlastníci mají stejná práva a povinnosti, bez ohledu na jejich postavení v rodině. 

Při dělení nemovitosti mezi více dědiců se nejčastěji setkáte s termínem ideální podíl. To znamená, že jste nezdědili konkrétní část chaty nebo bytu (například obývací pokoj a bratr ložnici), ale její ideální polovinu (v případě dvou dědiců). 
V katastru nemovitostí bude u vašeho jména vyznačeno ½. Podíly mohou být i nerovnoměrné. To pak nahrává do karet vlastníkům většinových podílů, práva na rozhodování o nemovitosti tím však ostatním nezanikají.

Práva spoluvlastníků při rozhodování 

O chatu, rodinný dům či byt je samozřejmě potřeba se starat. Protože všichni spoluvlastníci mají právo o nemovitosti rozhodovat (bez ohledu na velikost jejich podílu), musí být o změnách informováni. 

Při správě nemovitosti se rozlišuje běžná správa a významné změny nemovitosti:

  • Běžná správa zahrnuje údržbu, opravy nemovitosti a rozhodování o způsobu jejího užívání. Při rozhodování spoluvlastníkům stačí nadpoloviční většina hlasů.
  • Významné záležitosti, jako například rekonstrukce nebo prodej nemovitosti, musí spoluvlastníci odhlasovat dvoutřetinovou většinou hlasů.

Rekonstrukce, prodej, pronájem

Kdo zaplatí opravu střechy na chatě? Komu půjdou peníze z pronájmu bytu? Můžete chatu prodat? Během spoluvlastnictví nemovitostí dochází k mnoha situacím, které mohou pokazit dříve bezproblémové vztahy mezi sourozenci. Zvlášť složité je najít společnou řeč, když je nemovitost rozdělená mezi dva spoluvlastníky a oba mají ideální polovinu. 

Jako spoluvlastníci se můžete dostat do těchto situací:

 Společně s bratrem jste zdědili chatu v horách. Kdo zaplatí koupi nového boileru?

  • Pokud na chatu jezdíte střídavě oba, tedy ji oba užíváte rovným dílem, musíte se rovným dílem podílet i na nákladech. Takže nový boiler byste měli zaplatit půl na půl. 
  • Komplikovanější je situace, kdy chatu užíváte jen vy a bratr na ni nejezdí. Máte právo požadovat od něj polovinu peněz za boiler. On se však může začít domáhat peněz za bezdůvodné obohacení, kdy vy chatu užíváte nad rámec své poloviny. Navíc byste si měli koupi nového boileru s bratrem nejprve odsouhlasit, protože potřebujete nadpoloviční většinu hlasů (v případě ideální poloviny tedy oba hlasy).

Společně se sestrou jste zdědili byt. Může ho sestra prodat/pronajmout, i když s tím nesouhlasíte? 

Jeden spoluvlastník nikdy nemůže rozhodnout o celé nemovitosti bez souhlasu druhého spoluvlastníka, natož bez jeho vědomí.

  • Pokud jsou sourozenecké vztahy tak špatné, že společné užívaní nemovitosti nepřipadá v úvahu, nabízí se odkup podílu mezi sebou, aby nemovitost byla v rukou jen jednoho sourozence. Pak už ji může pronajímat nebo prodat, jak se mu zlíbí.
  • Když sourozenci nejsou schopni se domluvit mezi sebou, může o celé situaci rozhodnout i soud.

Právo ze spoluvlastnictví odejít 

Další zásadní právo spoluvlastníků je možnost ze spoluvlastnictví kdykoliv odejít. Napjatou rodinnou atmosféru elegantně vyřešíte, když svůj podíl na nemovitosti prodáte investiční společnosti. Peníze dostanete v řádu dnů a veškeré starosti a administrativu necháte na odbornících.

Navíc o prodeji svého podílu investiční společnosti nebudete muset ostatní spoluvlastníky ani informovat. Neprodáváte totiž nemovitost celou, ani tím zásadně neměníte její charakter. Stačí, když s prodejem počkáte 6 měsíců od nabytí dědictví (tou dobou už totiž ostatní spoluvlastníci nemají ze zákona předkupní právo k nemovitosti).

Zdroje:
Inzerce

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,600 22,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články