Jaké jsou alternativy stavebního spoření?

23. 7. 2010 – 0:03 | Spoření | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jaké jsou alternativy stavebního spoření?
Na trhu je dnes nespočetné množství investičních možností, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Vláda přikročila v rámci úsporných opatření ke kroku, který se dotkne a pravděpodobně také naštve mnoho lidí - zdanění stavebního spoření.

I když je tento krok logický a nejspíše i potřebný, téměř každá domácnost tak přijde o jeden z nejvýhodnějších spořících nástrojů na našem trhu.

Pokud tedy budeme chtít v příštích letech zajímavý výnos, budeme se muset poohlédnout po něčem jiném.

Vláda musí šetřit a hledá různé způsoby, kde by mohla své výdaje co nejvíce snížit. Jako jedno z logických řešení se ukázalo snížení státního příspěvku u stavebního spoření.

To sice bylo pro její klienty v ideálním případě nejvýhodnějším spořícím produktem, na druhé straně ale znamená nezanedbatelný výdaj ze státního rozpočtu a pro mnohé již dávno není jen nástrojem k financování bydlení. Jeho původní smysl tak poněkud ustoupil do pozadí a lidé si jej častěji uzavírali právě kvůli výhodnému a prakticky bezrizikovému výnosu (který je ale placený z našich daní). Snížení státní podpory tak přinutí mnoho klientů stavebních spořitelen zvážit jiné možnosti spoření nebo investování, jak ale napsal Petr Zámečník ve svém nedávném článku, „ bez ochoty podstoupit investiční riziko nelze očekávat zajímavý výnos."

Na trhu je dnes nespočetné množství investičních možností, i když asi ne všechny mohou být pro ty, kteří budou hledat alternativu ke stavebnímu spoření, úplně vhodné. Spekulace na komoditní burze nebo forexu, případně obchodování s akciemi na margin určitě nepatří mezi konzervativní způsoby zhodnocování prostředků a jsou vhodné pouze pro zkušenější investory s krátkým investičním horizontem a malou averzí k riziku. Tyto způsoby tedy můžeme rovnou zamítnout.

I tak je ale na trhu množství možností, kam investovat, aby investoři mohli dosahovat zajímavé výnosy, i když jejich potenciál i riziko možné ztráty se poměrně výrazně liší. Pro konzervativní investory, kteří budou nejspíše patřit do skupiny těch, kteří budou hledat alternativu k bezrizikovému stavebnímu spoření, je zde několik možností. Jedním z nejrozšířenějších investičních produktů u nás jsou podílové fondy, z nichž je konzervativním investorům určeno několik druhů fondů.

Pro ty, kteří chtějí riziko ztráty eliminovat prakticky na nulu, resp. minimální hodnotu, jsou fondy zajištěné. Investorům garantují návratnost minimálně investované částky a kromě toho nabízejí různé způsoby dosahování výnosů, které jsou navázané na podkladové aktivum. Tím mohou být koše akcií, indexy a jejich koše, komodity apod. Způsob výpočtu výnosu se prakticky fond od fondu liší a výhoda jednotlivých způsobů se uplatňuje v různých obdobích. Některé fondy mají garantován alespoň nějaký minimální výnos, ten maximální ale může být omezen. Jiné zase negarantují výnos prakticky žádný, na druhé straně ale maximální výnos nemusí být omezen vůbec. Každý si může vybrat podle svých priorit. Celkově ale výnosy většiny fondů nejsou nijak vysoké.

U zajištěných produktů je často zmiňovanou nevýhodou vázání prostředků na dobu, na níž byl fond vytvořen (pokud chce mít klient zaručenu podmínku návratnosti investovaných prostředků). Ta se pohybuje nejčastěji mezi čtyřmi a šesti lety. Na druhé straně však je nutné připomenout, že pokud jde o alternativu stavebního spoření, u něhož je vázací doba nutná k získání státní podpory také šestiletá, jsou tyto podmínky prakticky stejné, při kratším investičním horizontu vlastně ještě lepší.

Alternativou k zajištěným fondům jsou tzv. chráněné fondy, které sice negarantují investorům nulovou ztrátu, na druhou stranu jde ale o otevřené fondy, které nemají dobu trvání nijak omezenou a jejich výhodou je tedy větší likvidita. Jde o aktivně spravované fondy, které investují do různých tříd aktiv s tím, že na ročním nebo i delším horizontu garantují investorům maximální ztrátu, a to kolem 5 až 10 %. Investoři se tedy nemusí obávat příliš velkých ztrát v nepříznivém období a přitom mají peníze k dispozici. Ani výnos, který zabezpečují rizikovější a výnosnější aktiva, jako jsou komodity nebo akcie, není nijak omezený a v delším horizontu může být velmi zajímavý. Vše už pak závisí na šikovnosti portfolio manažera, což ale může být pro některé investory omezujícím faktorem.

Dalšími nástroji, které jsou investorům dostupné převážně prostřednictvím fondů, jsou dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Na výběr je poměrně dostatečné množství produktů jak v české koruně, tak i v cizích měnách (vzhledem ke konzervativnosti těchto produktů jsou vhodné pouze fondy vedené v české koruně) se zaměřením na různé typy dluhopisů od státních přes firemní až po dluhopisy rozvíjejících se zemí a dluhopisy s vysokým výnosem. Výnosy dluhopisových fondů se různí podle zaměření, ale celkově nejsou vysoké, doporučený investiční horizont u těchto produktů se pohybuje od jednoho do tří let. V poslední době se množí názory odborníků, že dluhopisy nebudou v nejbližší době velmi výhodnou investicí, v každém případě by si ale své místo v portfoliu investory najít měly.

Jednou z nejrozšířenějších tříd aktiv jsou akcie, které tvoří v portfoliu dynamickou složku. Ta sice přináší vyšší riziko a volatilitu, to je ale vykoupeno vyššími potenciálními výnosy. Do akcií lze investovat přímo prostřednictvím obchodníků s cennými papíry, zde je ale nutné mít určité zkušenosti při výběru jednotlivých titulů a mít vyšší hotovost, která znamená nižší celkové poplatky. Výhodou takového přístupu je ale možnost vybrat si přesně ty tituly, které jsou pro investory zajímavé.

Pro méně zkušené investory jsou vhodné akciové podílové fondy, z nichž si také vybere prakticky každý. Různé zaměření jak geografické, tak sektorové, česká koruna, cizí měny apod. dává investorům skutečně velké množství možností jak a kde investovat.

Pak jsou zde certifikáty. Velmi oblíbený produkt mnoha investorů, kteří nevěří fondům kvůli jejich netransparentnosti a poplatkové struktuře. Na trhu je jich v dnešní době skutečně velké množství, což může být pro zkušenější investory výhodou, protože si vyberou přesně takový produkt, který splňuje jejich požadavky. Pro méně zkušené ale může být výběr vhodného produktu poněkud složitější, protože vyznat se v ohromném množství strategií, druhů a konstrukcí produktů je někdy skutečně problém. Své si zde však najdou jak konzervativní investoři, tak ti, kteří se orientují více na výnos a vyšší riziko jim nezvedá tlak. Nevýhodou pro české investory může být denominace těchto produktů v cizí měně, což může právě pro konzervativní investory znamenat riziko, které nemíní podstupovat.

Podobně jsou na tom ETF, kterých je na trhu rovněž velké množství, i když to možná není až tak horké jako s certifikáty. Jejich zastánci však vůči certifikátům vidí výhody právě v jejich ještě větší transparentnosti, poplatkové struktuře a jednoduchosti, kterou dnes již některé druhy certifikátů poněkud postrádají. Také jejich nevýhodou v případě konzervativnějších investorů je jejich denominace v cizí měně, což zvyšuje riziko a posouvá je do kategorie produktů vhodných spíše pro dynamičtější investory. Nebo mohou tvořit dynamickou složku v portfoliu konzervativnějších investorů.

Při investování je potřeba myslet na diverzifikaci podle rizikového profilu investora. Ti, kteří nechtějí moc riskovat, budou investovat více prostředků do konzervativnějších nástrojů, u dynamických investorů mohou větší část portfolia tvořit akciové investice. Nejvýhodnějším způsobem jak předcházet výrazným výkyvům je využívání pravidelného investování nižších částek, které zabezpečí průměrování výnosů. Vhodným produktem v tomto směru jsou life cycle fondy (fondy životního cyklu), které investorům kromě pravidelné investice nabízí rebalancování a realokaci portfolia, které zajistí vhodnou alokaci do jednotlivých tříd aktiv v čase.

-Daniel Kuchta, Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,260 24,340
USD 22,280 22,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články