Jaké věci není exekutor oprávněn aktuálně zabavit?

17. 8. 2015 – 10:12 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jaké věci není exekutor oprávněn aktuálně zabavit?
Jaké věci nepodléhají exekuci? Občanský soudní řád pro věci nepodléhající výkonu rozhodnutí obecně stanovuje, že z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které pov | zdroj: NašePeníze.cz

V nedávné době nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která mimo jiné upravila okruh věcí, které nepodléhají výkonu rozhodnutí. Jaké věci není exekutor oprávněn zabavit?

Vše nelze zabavit…

Občanský soudní řád pro věci nepodléhající výkonu rozhodnutí obecně stanovuje, že z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

Snubní prsten nebo domácí mazlíček?

Výše uvedené obecné pravidlo zákonodárce blíže specifikuje výčtem některých konkrétních věcí, kdy z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:

  • běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi;
  • obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti;
  • studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky;
  • snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy;
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě;
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce; a
  • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

-Zbyněk Drobiš | Více na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.12.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,310 24,430
USD 23,070 23,250
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články