Jednání Rady ECOFIN v Bruselu

7. 7. 2008 – 5:14 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jednání Rady ECOFIN v Bruselu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Dne 8. července 2008 se v Bruselu uskuteční řádné jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.

Jednání Rady ECOFIN proběhne poprvé pod vedením francouzské ministryně financí Christine Lagardové, která bude Radě ECOFIN předsedat ve druhém pololetí roku 2008. Tradičním prvním bodem jednání je proto představení pracovního programu Rady ECOFIN včetně předběžných agend jednání pro nadcházejících šest měsíců. Program Francie má pro Českou republiku zvláštní význam, neboť Francie tvoří společně s ČR, která bude Radě EU předsedat v první polovině roku 2009 a Švédskem, které v druhém pololetí příštího roku Českou republiku vystřídá, tzv. Trio předsednictví, které stvrdilo svou úzkou spolupráci vypracováním společného 18měsíčního programu. Následně se budou ministři věnovat dalším krokům spojeným s prováděním Paktu stability a růstu. V rámci tohoto bodu bude hodnocen stabilizační program Belgie a konvergenční program Polska, které vzhledem k vnitrostátní situaci předložily své programy opožděně. Současně se předkládá návrh rozhodnutí Rady ukončit s Polskem proceduru při nadměrném schodku (EDP). Polsku se podařilo snížit deficit veřejných financí pod referenční hranici 3% HDP a dle názoru Evropské komise je toto snížení udržitelné. Lze předpokládat, že na zasedání Rady dojde k zahájení EDP s Velkou Británií, jejíž plánovaný deficit překročí za fiskální rok 2008/09 referenční 3% hranici. Dále se očekává formální přijetí právních dokumentů, které představují poslední krok v procesu, jenž umožní přijetí eura Slovenskem k 1.1.2009. Na svém červnovém zasedání Rada ECOFIN konstatovala, že Slovensko splnilo všechny nezbytné podmínky pro vstup do eurozóny. V rámci tohoto balíčku bude po Komisi i Rada schvalovat tzv. konverzní poměr, kterým se nominálně zafixuje poměr slovenské koruny k euru. Následně přijetí eura Slovenskem podpořila červnová Evropská rada a pozitivní stanovisko vydal i Evropský parlament. Ministři financí a hospodářství si dále vymění názory na vývoj cen ropy, které v poslední době zaznamenaly výrazný posun směrem nahoru a dopadají v EU zejména na nízkopříjmové domácnosti. Francie hodlá tomuto problému věnovat během svého předsednictví velkou pozornost a na nadcházejícím jednání bude prezentovat svůj plán prací v Radě ECOFIN. Dalším bodem na programu červencové Rady ECOFIN bude řízení Rady pro mezinárodní účetní standardy IASB, která v současnosti reviduje způsob svého řízení a na konci května zahájila v této oblasti veřejnou konzultaci. Rada ECOFIN má za cíl připravit příspěvek EU do veřejné konzultace o IASB. Rada ECOFIN rovněž zhodnotí aktuální situaci na finančních trzích v EU a naplňování cestovního plánu Rady, tzv. turmoil roadmap, která byla Radou přijata v říjnu 2007 a která zahrnuje čtyři klíčové oblasti: posílit transparentnost finančního trhu, zlepšit standardy oceňování, zlepšit řízení rizik vč. kapitálových požadavků pro finanční instituce a zlepšit fungování trhu včetně úlohy ratingových agentur, které ohodnocují riziko finančních instrumentů. Rada by měla přijmout závěry vytyčující další kroky ke zvýšení transparentnosti a zlepšení práce ratingových agentur. Ministři budou dále informováni o setkání ministrů financí skupiny G8 14. června 2008 v Osace a nadcházejícím summitu pro středomoří v Paříži.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,630 24,750
USD 22,820 23,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články