Jednání Rady ECOFIN v Bruselu

6. 5. 2007 – 14:20 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jednání Rady ECOFIN v Bruselu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Na jednání rady ECOFIN v Bruselu, které se bude konat dne 8. května, se bude v rámci pravidelného tématu Hospodářská situace diskutovat o aktuálním ekonomickém vývoji v EU. Dne 7. května 2007 je očekáváno zveřejnění jarní prognózy Komise. Ministři budou na jejím základě ze strany Komise informováni o novém předpokládaném hospodářském vývoji v EU.

Následovat bude Ministerský dialog s kandidátskými zeměmi tzn. Chorvatskem, Makedonií a Tureckem. Tyto země připravily své předvstupní hospodářské programy, které mají za cíl ukázat zejména poslední hospodářský vývoj v daných zemích, nastínit výhled do budoucna, včetně představení strukturálních reforem a vytvořit dostatečné institucionální kapacity nutné ke zvládnutí vstupu do EU. Předvstupní programy jsou také základní přípravou na budoucí povinnost vypracovávat konvergenční a stabilizační programy. Očekává se, že ministři financí a hospodářství EU a kandidátských zemí po zhodnocení věcné i obsahové stránky programů schválí společné Závěry. Dalším tématem jednání Rady Ecofin bude Předběžný návrh rozpočtu EU na rok 2008. Komise ve své prezentaci představí ministrům svůj návrh rozpočtu EU na rok 2008. Detailní diskuse a schválení se předpokládá na některém z příštích zasedání Rady ECOFIN. Nejobsáhlejším tématickým blokem květnové Rady jsou otázky finančních trhů. Ministři by měli přijmout Závěry Rady k problematice hedgeových fondů, Bílé knize k investičním fondům a k dopadům stárnutí na finanční trhy. Ve svých Závěrech k Hedgeovým fondům Rada oceňuje jejich pozitivní působení na finančních trzích, nicméně poukazuje na některá možná rizika s nimi spojená. Závěry k Bílé knize v oblasti regulace kolektivního investování, která byla zveřejněna dne 15. listopadu 2006, podporují Komisi v její další práci. Poslední Závěry k Dopadům stárnutí obyvatelstva na finanční trhy poukazují na trend stárnutí obyvatelstva, včetně vyplývajících změn pro finanční trhy a vybízejí k přijetí opatření např. k monitoringu dalšího vývoje či rozšíření povědomí o finančních produktech. Ministrům bude zároveň předložena zpráva Meziinstitucionální monitorovací skupiny k problematice tzv. Lamfalussyho procesu, což je procedura využívaná při tvorbě legislativy EU v oblasti finančních služeb. V závěru jednání se budou ministři věnovat problematice Zdaňování automobilů na základě Sdělení Komise ze dne 7. února 2007 o snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. [Zdroj: Ministerstvo financí ČR]

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články