Kaučuk, a.s. převzala polská chemička

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Polská společnost Dwory kupuje 100% podíl na základním kapitálu kralupského Kaučuku od jeho mateřské společnosti Unipetrol, jež náleží do skupiny PKN Orlen.

Placeholder

Placeholder , zdroj: Archiv

Polská společnost DWORY patří do skupiny M. Solowowa, která působí prostřednictvím dalších subjektů například v oblasti nemovitostí a kapitálových investic, oblasti výroby keramiky a sanitárního zboží, oblasti výroby dřevěných podlahových krytin či výroby kartónů, obalů a balících materiálů. Kaučuk je aktivní ve výrobě a prodeji styrenových materiálů a syntetického kaučuku. Vedle toho vyrábí petrochemické suroviny, jako jsou například styren, etylbenzen, butadien a rafinát 1. Činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají ve výrobě emulzního styren-butadienového kaučuku (E-SBR), zpěňovatelného polystyrenu (EPS), standardního polystyrenu (GPPS) a vysoce houževnatého polystyrenu (HIPS) a styrenu. Z geografického hlediska byly relevantní trhy těchto produktů vymezeny přinejmenším územím Evropského hospodářského prostoru. Podle ÚOHS subjekt vzniklý spojením nebude mít na žádném z relevantních trhů takový podíl, který by mohl mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na trhu styren – butadienového kaučuku, na němž je společný tržní podíl nejvyšší, budou spojující se soutěžitelé i nadále čelit konkurenci ze strany dalších výrobců, mezi nimiž nejvýznamnější jsou společnosti Dow Chemicals, Polimeri Europa, Sibur, Lukoil či Lanxess. Kupní cena 100% balíku akcií činí 195 mil. EUR (přibližně 5,4 mld. Kč). Uzavření smlouvy je výsledkem výběrového řízení, které trvalo téměř jeden rok a jehož se zúčastnilo 11 investorů. Při rozhodování prodat společnost Kaučuk hrála roli i skutečnost, že rozsah provozu Kaučuku a jeho výrobní portfolio v porovnání s evropskými konkurenty nepřinášejí konkurenční výhody a neoptimalizují hodnotu společnosti. Finanční prostředky získané prodejem Kaučuku umožní UNIPETROLU další investice do klíčových oblastí svého podnikání a další restrukturalizaci dluhů v rámci celé skupiny. „Raději budeme zastávat přední postavení v menším počtu segmentů, než abychom byli v mnoha oblastech průměrní,“ uvedl generální ředitel UNIPETROLU François Vleugels. Hlavním cílem této divestice je maximalizovat hodnotu pro UNIPETROL a jeho akcionáře. Aby bylo zajištěno, že zvolené řešení je tím nejlepším možným, bylo nezbytné uskutečnit výběrové řízení podle nejlepších standardů a postupů uplatňovaných při podobných M&A (fúze a akvizice) transakcích. „Podobně jako v případě prodeje Spolany byl celý proces prodeje a podmínky transakce prověřovány nezávislými experty,“ řekl ředitel pro investice UNIPETROLU Dariusz Marzec. „Vše probíhalo pod přísným dohledem dozorčí rady,“ dodal.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy