Kdo má a jaký nárok od ledna 2012 na finanční pomoc státu?

18. 1. 2012 – 22:21 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kdo má a jaký nárok od ledna 2012 na finanční pomoc státu?
V rámci osvětové činnosti ochránce práv (Ombudsman) připravil informační letáky, které formou otázek a odpovědí srozumitelně radí občanům, jak využít možností, které sociální systém nabízí. Foto:NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Zákony tzv. Sociální reformy 2011 přinesly celou řadu změn, z nichž některé mohou podle ochránce práv (Ombudsmana)  významně zasáhnout určité skupiny občanů, zejména osoby se zdravotním postižením, seniory a rodiny s nezaopatřenými dětmi a nízkými příjmy. Kdo a za jakých podmínek má nárok na pomoc od státu?

Do jaké míry se zákony projeví negativně na životní úrovni občanů, ukáže až praxe následujících měsíců. Důležitá je v tuto chvíli zejména informovanost občanů, na jaké dávky mají nárok, kdy, jak a kde o ně žádat a jaké podmínky je třeba splnit. V rámci osvětové činnosti proto ochránce práv připravil informační letáky, které formou otázek a odpovědí srozumitelně radí občanům, jak využít možností, které sociální systém nabízí.

Sociální a finanční pomoc od státu

V následujících odstavcích shrneme možnosti jakou pomoc lze získat od státu. Jednotlivé podrobnosti získáte kliknutím na odkazy.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením (kdo má nárok na příspěvek na mobilitu, jak probíhá posuzování zdravotního stavu, na jaké zvláštní pomůcky se příspěvek poskytuje, kdo má nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, za jakých podmínek je poskytován příspěvek na pomůcku za méně než 24.000 Kč, jak postupovat při zamítnutí žádosti o dávku apod.)

Příspěvek na péči (kdy je osoba závislá na pomoci, co je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a míra závislosti na pomoci, jak se posuzuje zdravotní stav u dětí, jak probíhá řízení o příspěvku na péči, jaké jsou možnosti obrany, pokud žadatel nesouhlasí s výsledkem řízení, jak lze příspěvek na péči využít, co dělat, když řízení o příspěvku na péči trvá příliš dlouho apod.)

Dávky pomoci v hmotné nouzi (kdo je osobou v hmotné nouzi, kdy může být poskytnut současně s evidencí na úřadu práce, kdo má nárok na příspěvek na živobytí, jaké náklady na bydlení jsou přiměřené, na základě čeho se o přiznání příspěvku na živobytí rozhoduje, kdy lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, jak dlouho trvá řízení o poskytnutí dávky, jak může žadatel postupovat, pokud nesouhlasí s výsledkem řízení apod.)

Dávky - příspěvek na bydlení (jaké jsou podmínky pro přiznání příspěvku nebo doplatku na bydlení, na jakou formu bydlení je možné dávky získat, jaké příjmy se berou v úvahu, jaká je výše dávek, jak postupovat při stěhování, kde a kdy o dávku žádat a co k žádosti doložit, možnost zpětné žádosti, jak se odvolat proti rozhodnutí apod.)

Ochránce je rovněž připraven pomoci v rámci své působnosti občanům, kteří se na něj obrátí s konkrétními problémy v jednání s úřady při řešení své sociální situace.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,860 24,980
USD 23,080 23,260
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články