Když majitelé domů odpojí svým nájemníkům vodu a elektřinu

6. 9. 2007 – 8:42 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Když majitelé domů odpojí svým nájemníkům vodu a elektřinu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Na veřejného ochránce práv se v posledních dnech obrátilo několik občanů brněnských domů, kterým majitel odpojil vodu a elektřinu. Jednalo se přitom o nájemníky s platnými smlouvami, kteří řádně platili nájemné i veškeré poplatky.

Vzhledem k závažnosti případu se veřejný ochránce práv po zjištění celkového stavu věci rozhodl informovat primátora města Brna. Požádal ho o součinnost a náležité instruování úřadů městských částí, aby v podobných případech na žádost poškozených nájemců zahajovali řízení o ochraně pokojného stavu podle ustanovení § 5 občanského zákoníku a také poškozené poučovali o možnostech řešení soudní cestou. Obdobně by měly postupovat i úřady v ostatních městech. K podobným případům totiž dochází v celé České republice a veřejný ochránce práv na ně už v minulosti upozorňoval. Vytýkal zejména nečinnost příslušných úřadů právě při ochraně pokojného stavu a zajištění práv občanů. Když majitel domu svým nájemníkům přestane topit, odpojí jim elektřinu nebo vodu, poruší tím pokojný stav, jehož ochranou jsou pověřeny obecní úřady. Ty mají povinnost poskytnout stěžovatelům ochranu a zahájit správní řízení, ukončené vydáním správního rozhodnutí a uložením povinnosti majiteli obnovit předešlý stav. Veřejný ochránce práv si je vědom, že správní rozhodnutí nařizující obnovení předešlého stavu (tedy obnovení dodávek vody, elektřiny nebo tepla) jsou v praxi s obtížemi vykonatelná, ale domnívá se, že je úkolem samosprávních i státních institucí o prosazení práva usilovat. Poškození nájemníci by se ale v každém případě měli obrátit i na soud s žádostí o vydání předběžného opatření o obnovení dodávek vody, elektřiny nebo tepla. Veřejný ochránce práv v této souvislosti upozorňuje, že zahájení soudního řízení není důvodem k zastavení správního řízení na obecním úřadě, jak se v minulosti několikrát stalo. Jde o dva samostatné postupy, které mohou běžet současně. Vydá-li soud předběžné opatření a vlastník domu je nerespektuje, soud na žádost poškozeného přistoupí k výkonu rozhodnutí, tedy k exekučnímu obnovení dodávek. Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,330
USD 23,540 23,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články