Když živnostník platí minimální zálohy, jaký dostane důchod?

30. 12. 2019 – 10:08 | Penze | red | Diskuze:

Když živnostník platí minimální zálohy, jaký dostane důchod?
zdroj: freeimages.com

Vlastní spoření a investování na důchod je pro osoby samostatně výdělečně činné nutností, zejména pro OSVČ platící minimální měsíční zálohy, jejichž starobní důchod nedosahuje ani 10 tisíc Kč.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdě za odpracované roky) a získané době pojištění v celých ukončených letech. Osobní vyměřovací základ se přitom při výpočtu důchodu v roce 2020 počítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2019. Roční vyměřovací základy u OSVČ jsou částky, ze kterých bylo v daném roce skutečně zaplaceno sociální pojištění. Vyměřovacím základem za příslušný kalendářní rok není tedy dosažený příjem, ani hrubý zisk, ale právě vyměřovací základ.

Minimální vyměřovací základ, minimální zálohy a důchod

Živnostník David dosáhne za rok 2019 hrubého zisku 440 000 Kč, výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem, neboť skutečné výdaje má v řádech jednotek tisícikorun, daňový základ je tedy 176 000 Kč a skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) činí 88 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je nižší než minimální vyměřovací základ ve výši 98 100 Kč, proto se roční sociální pojištění bude počítat z minimálního vyměřovacího základu, který se bude hodnotit pro důchodové účely. Tento roční minimální vyměřovací základ přitom odpovídá hrubé mzdě ve výši 8 175 Kč (98 100 Kč: 12 měsíců).

Disponibilní měsíční příjem pana Davida před platbou záloh na sociálním a zdravotním pojištění je přes 35 tisíc Kč (440 000 Kč: 12 měsíců, skutečné výdaje jsou minimální), přesto je na tom s ohledem na výpočet státního důchodu hůře než zaměstnanec pracující za minimální mzdu.

Jak vysoký starobní důchod lze očekávat, když platíte minimální zálohy?

OSVČ platící minimální měsíční zálohy by měli počítat s velmi nízkým státním důchodem, a to nejenom starobním, ale případně i invalidním. Dostatečné vlastní zajištění na penzi a vlastní pojištění pro případné čerpání invalidního důchodu by mělo hrát ve finančním plánování živnostníků platící nízké zálohy na sociálním pojištění důležitou roli. V roce 2020 činí minimální měsíční záloha na sociálním pojištění 2 544 Kč, této měsíční záloze přitom odpovídá měsíční vyměřovací základ ve výši 8 709 Kč, což je necelých 60 % minimální mzdy platné v roce 2020 ve výši 14 600 Kč.

V přiložené tabulce máme vypočten měsíční starobní důchod OSVČ s osobním vyměřovacím základem za celé pojistné období ve výši právě 8 709 Kč v závislosti na získané době pojištění. Výpočet je zjednodušen, neboť osobní vyměřovací základ se počítá z příjmů od roku 1986 a řada živnostníků neplatí minimální zálohy po celou dobu nebo je v některých letech zaměstnána. Proto máme pro názornost vypočten i starobní důchod u částky 13 064 Kč (dvojnásobku minimální měsíčního vyměřovacího základu). Ve všech případech je částka starobního důchodu nedostačující.

Starobní důchod při minimálních zálohách
(výpočet dle roku 2020)

Osobní vyměřovací základ Doba pojištění Měsíční důchod
8 709 Kč 41 let 8 847 Kč
8 709 Kč 43 let 9 108 Kč
8 709 Kč 45 let 9 369 Kč
13 064 Kč 41 let 11 525 Kč
13 064 Kč 43 let 11 917 Kč
13 064 Kč 45 let 12 309 Kč

vlastní výpočet autora

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz
Zdroje:

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články