Klienti Komerční banky mohou čerpat zvýhodněný úvěr na nákup zemědělské půdy

8. 4. 2010 – 14:20 | Tiskové zprávy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Klienti Komerční banky mohou čerpat zvýhodněný úvěr na nákup zemědělské půdy
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Díky nové smlouvě mezi Komerční bankou a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) mohou klienti Komerční banky využít možnosti čerpat zvýhodněné úvěry na nákup zemědělské půdy.

Podpora ve formě úrokové dotace může dosáhnout až 5 procentních bodů z celkové úrokové sazby čerpaného úvěru. Komerční banka uzavřela s PGRLF 8. března 2010 smlouvu o spolupráci v rámci programu Podpora nákupu půdy. Díky tomuto programu mohou klienti Komerční banky z řad zemědělských prvovýrobců získat výhodně finanční zdroje na nákup nestátní zemědělské půdy. Podpora PGRLF poskytovaná v rámci tohoto programu spočívá v dotaci k úrokové sazbě úvěru vyplácené klientovi.

Na nákup půdy mohou v Komerční bance zemědělci čerpat investiční úvěr se splatností dle požadavku klienta. Podpora ze strany PGRLF pak bude klientům poskytována do 31. prosince 2012. Typ úrokové sazby není omezen - může být pohyblivá, pevná na celou dobu splatnosti nebo fixovaná na určité období podle požadavku klienta. Minimální výše úvěru činí 100 tis. korun, maximální pak 10 mil. korun. Úvěr nemusí být nutně zajištěn nakupovanou půdou.

„Zpřístupnění všech výhod, které může Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond klientům KB nabídnout, je jednou z našich priorit. Také proto se Komerční banka jako jedna z mála bank na českém trhu účastní všech podpůrných programů, které PGRLF připravuje,“ uvedl Radko Belada, vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví.

Komerční banka patří dlouhodobě k nejvýznamnějším partnerům PGRLF z hlediska počtu i objemu úvěrů poskytnutých s podporou fondu. Od roku 1994, kdy uzavřela KB s PGRLF první smlouvu o spolupráci, poskytla téměř 10 000 úvěrů s podporou PGRLF v celkovém objemu více než 45 mld. Kč.

Aktuálně spolupracuje Komerční banka s PGRLF také na programech Provoz a Zpracovatel - provoz, které jsou zaměřené na podporu provozního financování prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce ve formě záruk za provozní úvěry a dotací. Klienti KB mohou využít také podporu z programu Zemědělec, který formou úrokové dotace zpřístupňuje úvěry na nákup zemědělských strojů a moderních technologií.
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články