Kofola zaplatí pokutu 13,5 milionu, za domluvené ceny

30. 7. 2008 – 13:42 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kofola zaplatí pokutu 13,5 milionu, za domluvené ceny
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ukončil dne 25. července 2008 správní řízení se společnostmi náležejícími do české části skupiny Kofola. Ta zaplatí pokutu 13,5 milionu, za domluvené ceny.

V průběhu správního řízení, které bylo zahájeno v listopadu 2007, bylo prokázáno, že společnosti této skupiny uzavíraly v letech 2001 až 2008 se svými odběrateli zakázané vertikální dohody o určení cen pro další prodej. Dohody byly sjednány s některými velkoobchodními odběrateli z různých částí České republiky, kteří byli zavázáni uplatňovat při dalším prodeji jednotné ceny. Uvedené dohody omezily konkurenční vztah mezi odběrateli, a tím snížily výhody plynoucí pro konečné spotřebitele z nenarušené konkurence soutěžitelů na trhu dodávek nealkoholických nápojů. Určování cen pro další prodej vede v konečném důsledku ke zvýšení cen pro spotřebitele a omezení konkurence v rámci značky. Proto české i evropské právo považuje takové jednání za závažné porušení soutěžních pravidel. V daném řízení byl poprvé před ÚOHS použit proces narovnání. Tento procesní postup, který je aplikován při šetření protisoutěžního jednání mnoha zahraničními soutěžními úřady a nově též Evropskou komisí, umožnil rychlé ukončení správního řízení, což vedlo k úsporám časových, lidských i materiálních zdrojů, které může ÚOHS využít při odhalování a prokazování jiných protisoutěžních jednání. Společnosti skupiny Kofola od okamžiku, kdy bylo zřejmé, že Úřad má dostatek podkladů pro prokázání protisoutěžního jednání, s Úřadem plně spolupracovaly. Potvrdily existenci vytýkaného jednání, jeho délku a uznaly též právní kvalifikaci jednání. Účastníci řízení rovněž předložili další důkazy dokumentující rozsah protisoutěžního jednání. Výsledkem narovnání je nejen výrazné zkrácení délky správního řízení, ale též významné snížení pokuty udělené společnosti Kofola Holding. Ta musí podle rozhodnutí zaplatit za protisoutěžní jednání pokutu 13,552 milionů korun, což je však méně než polovina výše pokuty, která jí hrozila, pokud by s ÚOHS v průběhu řízení nespolupracovala a své jednání nepřiznala.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,600 22,780
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články