Kolik tu s námi žije hospodářských zvířat?

6. 9. 2007 – 7:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kolik tu s námi žije hospodářských zvířat?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Pomalu končí doba dovolených, kdy mnoho z nás vyrazilo když už ne přímo na venkov, tak alespoň na cesty. Určitě znáte zasněný pohled na lány polí a luk s pasoucím se dobytkem. Napadlo vás někdy, kolik tu s námi vlastně žije hospodářských zvířat?

Maso má podle statistik většina z nás ráda, ale z velké většiny žijeme ve městech, kde nemáme šanci se s chovem zvířat v běžném životě setkat. Abyste měli jasnou, přesnými čísly podloženou představu o počtu nejrůznějších druhů hospodářských zvířat kolem nás, zpracovali jsme pro vás malou letní zvířecí analýzu. Posuzovali jsme počty hospodářských zvířat v odvětví zemědělství, to znamená bez zvířat chovaných domácnostmi. Od slepice po osla Nikoho nepřekvapí, že zrovna drůbež nad námi početně kraluje s více než dvojnásobnou převahou. Samotných kuřat na výkrm je o 4 milióny více než všech obyvatel. Rozhlížet bychom se měli i po prasatech, na 3,6 lidí připadá jedno prase. Posledním mnohočetným druhem je samozřejmě skot, konkrétně u krav připadá na 18 lidí jedna. Z ostatních zvířat vychází na 1 000 obyvatel 16,4 ovce, 2,3 koně a 1,6 kozy. Nejméně potkáme osly, muly a mezky, kterých bylo letos všech dohormady sečteno pouze 92 kusů. .= Zdroj: ČSU Chovy stále slábnou Stejně jako pro celou společnost, i pro chov hospodářských zvířat byl zlomovým rok 1990. V chovech nastal dlouhodobý úbytek stavů. Drůbeže jsme tak v roce 1980 napočítali téměř 32 miliónů, kdežto letos 24,6 miliónu. Mnohem větší úbytky zaznamenaly v této skupině např. slepice, jejich počet se snížil o 56,9 %. Vyšším úbytkem stavu prošel chov skotu o 59,4 %, z toho krav o 57,2 %. Počty prasat poklesly během uplynulých 27 let o 41,0 %, ovcí o 41,8 %. A jak to je s eurochovy? Ve všech současných 27 členských zemích EU bylo v roce 2006 napočítáno 161,5 miliónu prasat. Z nich bychom 16,5 % našli v Německu, dalších 16,1 % ve Španělsku a 11,7 % v Polsku, tzn. že téměř polovina chovů je rozdělena mezi tyto tři země. Následuje 88,3 miliónu skotu, z čehož se téměř polovina nachází opět pouze ve třech zemích: ve Francii 21,4 %, v Německu 14,3 % a ve Spojeném království 11,3 %. V chovu koz figurují na předních místech Řecko se 4,9 miliónu, Španělsko s 2,8 a Francie s 1,3 miliónu koz. Ovcí bylo spočítáno nejvíce ve Spojeném království: 23,4 miliónu, ve Španělsku 21,8 miliónu a v Řecku 9,0 miliónu (přičemž všech obyvatel Řecka je 11,1 miliónu). Nahuštěno v EU Eurostat také zpracovává tzv. index intenzity chovu hospodářských zvířat, do něhož započítává počty následujících druhů: koní, skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže a králíků na hektar užité zemědělské půdy. V údajích roku 2005 zde jednoznačně vítězí maličká Malta (4,50) následovaná Nizozemskem (3,26) a Belgií (2,80). Naopak nejnižší je tato hustota hospodářských zvířat v pobaltském Lotyšsku (0,27), Estonsku (0,38) a sousedním Slovensku (0,42). Zdroj: ČSÚ

Kurzy

Kurzovní lístek: 5.6.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,620 23,700
USD 22,030 22,170
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články