Komerční banka v prvních 9 měsících roku 2007 zrychlila růst výnosů a zisku

8. 11. 2007 – 10:14 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Komerční banka v prvních 9 měsících roku 2007 zrychlila růst výnosů a zisku
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Komerční banka dnes oznámila konsolidované finanční výsledky za prvních 9 měsíců roku 2007. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 Skupina KB zvýšila čistý zisk o 19,4 % na 8 142 milionů Kč.

Komerční banka Ke zvýšení největším dílem přispěla akvizice Modré pyramidy v říjnu 2006, ale Skupina těžila rovněž z růstu čistých úrokových výnosů a zvýšení výnosu z finančních operací. Příznivý vývoj české ekonomiky přispěl též k udržení nízkých nákladů rizika. Skupina KB dokázala dále zlepšit poměr nákladů a výnosů na 45,8 % a potvrdila tím svou vedoucí pozici mezi bankami střední Evropy podle provozní efektivnosti. OBCHODNÍ VÝSLEDKY Trvalé úsilí Skupiny KB zlepšovat služby a udržovat dlouhodobé vztahy se zákazníky bylo odměněno nárůstem počtu klientů. Ke konci září měla samotná Komerční banka 1,56 milionu zákazníků, tedy o 57 tisíc více než před rokem. Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) obsluhovala téměř 776 tisíc klientů a Penzijní fond KB registroval 455 tisíc účastníků penzijního připojištění. Počet aktivních klientů společnosti spotřebitelského financování ESSOX narostl na 167 tisíc. Příznivé ekonomické prostředí přispělo k úspěšnému rozvoji úvěrových aktivit. V segmentu občanů stoupl objem hypoték o 30 % na 68,8 miliardy Kč. Objem standardních a překlenovacích úvěrů Modré pyramidy se zvýšil o 30 % na 29,8 miliardy Kč. Spotřebitelské půjčky poskytnuté KB a společností ESSOX vzrostly o 24 % a dosáhly 22,5 miliardy Kč. Silný růst pokračoval také v objemu úvěrů v podnikovém segmentu, meziročně o 17 %. Úvěry malým podnikům a podnikatelům stouply o 18 % na 13,6 miliardy Kč. Úvěry středním a velkým podnikům, které poskytuje KB a na Slovensku Komerční banka Bratislava, vzrostly o 17 % na 157,4 miliardy Kč. Objem faktoringových pohledávek společnosti Factoring KB se zvýšil o 15 % na 3,0 miliardy Kč. Konsolidovaný objem depozit překročil 508 miliard Kč. Z toho vklady klientů-občanů vzrostly o 11 % na 146,1 miliardy Kč, vklady ve stavebním spoření v MPSS se zvýšily o 9 % na 59,9 miliardy Kč a klientská aktiva spravovaná Penzijním fondem KB meziročně narostla o 21 % na 21,6 miliardy Kč. Podnikové vklady stouply oproti předchozímu roku o 7 % na 276,7 miliardy Kč. Prodejní výkonnost dceřiných společností byla rovněž výborná. Objem nových úvěrů poskytnutých společností ESSOX byl o 25 % vyšší než v prvních třech čtvrtletí 2006 a dosáhl 3,0 miliardy Kč. Faktoringový obrat společnosti Factoring KB stoupl o 6 % na bezmála 13,1 miliardy Kč. Počet klientů Penzijního fondu KB vzrostl o 13 %. Aktiva v rodině KB fondů, které byly představeny v 1. čtvrtletí 2007, přesáhla na konci září 1,4 miliardy Kč. Objem nově poskytnutých úvěrů KB Bratislava se zvýšil o 36 % na 1,9 miliardy SKK, podpořen rychlým ekonomickým růstem na Slovensku. Komerční banka byla v prestižní soutěži MasterCard v listopadu oceněna titulem „Banka roku 2007“ a MPSS získala titul „Stavební spořitelna roku 2007“. FINANČNÍ VÝSLEDKY Konsolidované čisté provozní výnosy narostly o 13,1 % v porovnání s hodnotou dosaženou ke 30. září 2006 na 21 783 milionů Kč. V absolutním měřítku ke zvýšení nejvíce přispěly čisté úrokové výnosy, které meziročně stouply o 15,5 % na 13 703 milionů Kč. Ve stejném období nejrychleji, o 23,3 %, rostl čistý zisk z finančních operací, který dosáhl 1 121 milionů Kč. Po úpravě o vliv zvýšení podílu v Modré pyramidě stavební spořitelně (MPSS) činí zvýšení čistých provozních výnosů 7,2 %. Čisté úrokové výnosy vzrostly o 15,5 % na 13 703 milionů Kč. Vedle akvizice MPSS odráželo toto zvýšení hlavně rostoucí objemy finančních prostředků uložených na běžných účtech a růst objemu poskytnutých úvěrů. Pozitivní vliv mělo také zvýšení repo sazby ČNB. Ačkoliv nedošlo ke zvýšení cen, vzrostly čisté poplatky a provize o 6,6 % na 6 856 milionů Kč, a to protože stoupl počet klientů a jimi realizovaných transakcí. Slevy v průběhu marketingových kampaní zapříčinily snížení celkových poplatků z úvěrů. Čistý zisk z finančních operací zaznamenal růst o 23,3 % na 1 121 milionů Kč. Pozitivní vliv na tento výsledek mělo jak obchodování pro klienty, tak obchody na vlastní účet. Celkové provozní náklady vzrostly o 11,3 % na 9 974 milionů Kč, nebo o 6,1 % po očištění o vliv akvizice MPSS. Osobní náklady se zvýšily o 16,5 % na 4 431 milionů Kč, přičemž meziroční srovnání je ovlivněno také jednorázovým rozpuštěním rezervy na věrnostní odměny ve výši 147 milionů Kč. Jádrový růst, který odráží nárůst počtu zaměstnanců o 3,2 % a zvýšení průměrné mzdy, činil 7,6 %. Zvýšení všeobecných administrativních nákladů o 12,1 % na 4 405 milionů Kč bylo způsobeno rozvojem obchodních aktivit. Položka odpisy a snížení hodnoty poklesla o 7,3 % na 1 138 milionů Kč v důsledku změny dob odepisování některých nehmotných aktiv a prodejů některých nemovitostí. Příspěvek z úspěšné akvizice Modré pyramidy, rostoucí výnosy v retailovém i korporátním bankovnictví i dceřiných společností a kontrolovaný růst nákladů vedly k růstu provozního zisku o 14,6 % na 11 809 milionů Kč. Náklady rizika obsahují opravné položky k úvěrům, cenným papírům a tvorbu rezerv na ostatní rizika (především právní spory). Čistá tvorba rezerv v prvním pololetí dosáhla 1 083 milionů Kč, o 21,2 % meziročně méně. Tento pokles byl ovlivněn mimořádným vymoženým objemem ze starého úvěrového portfolia, vzniklého před privatizací a jednorázovým vytvořením rezervy na právní spor v roce 2006. Vývoj rizikových nákladů na běžné úvěrové aktivity zůstal uspokojivý, v souladu s obezřetnými přístupy řízení rizika, které KB uplatňuje. Konsolidované náklady rizika dosáhly k 30. září 2007 hodnoty 37 základních bodů, u samotné banky pak 31 základních bodů. V souvislosti s růstem zisku vzrostla i daň z příjmu o 12 % na 2 238 milionů Kč. Čistý zisk Skupiny Komerční banky za prvních šest měsíců roku 2007 vystoupil meziročně o 19,4 % na 8 142 milionů Kč. Zisk z pravidelných aktivit po očištění o mimořádné položky (rozpuštění věrnostní rezervy, splacení CDO v roce 2006, akvizice MPSS, určení hodnoty aktiv a pasiv MPSS a prodej akcií společnosti MasterCard v roce 2007) vzrostl o 17,9 %. Meziroční vzestup očištěných provozních výnosů činil 8,4 % a očištěných provozních nákladů 4,4 %, což znamená nárůst provozního zisku z pravidelných aktivit o 12,1 %. Celková aktiva Skupiny KB dosáhla 646,2 miliardy Kč, to je o 20,7 % více než na konci září 2006. Vlastní kapitál včetně zahrnutí čistého zisku za běžné období dosáhl 48,1 miliardy Kč, což představuje zvýšení o 3 % oproti konci září 2006.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,720 24,800
USD 23,050 23,150
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články