Komerční úvěrová pojišťovna má nového majitele

19. 4. 2007 – 9:51 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Komerční úvěrová pojišťovna má nového majitele
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vláda ČR dnes schválila vítězný návrh na prodej 66% podílu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP) strategickému partnerovi, předložený společně belgickou úvěrovou pojišťovnou Ducroire – Delcredere SA. N.V. a italskou úvěrovou pojišťovnou SACE BT SpA (Ducroire & SACE).

Vítězný návrh byl vládě doporučen meziresortní výběrovou komisí složenou za zástupců zainteresovaných ministerstev, představenstvem i dozorčí radou společnosti EGAP po vyhodnocení závazných nabídek, a to na základě jediného kritéria – výše nabídnuté kupní ceny. Cena nabídnutá Ducroire & SACE za prodávaný 66% podíl ve výši 738,3 mil. Kč byla nejvyšší a potvrzuje, jak vysoce si strategický partner cení pozice KÚP na trhu úvěrového pojištění v České republice. Před předložením závazné nabídky museli zájemci o prodávaný podíl v KÚP, jimiž kromě Ducroire & SACE byly dále francouzská úvěrová pojišťovna Coface a španělsko-nizozemská pojišťovna Atradius, prokázat zájem a schopnosti umožňující a podporující další rozvoj produktů a rozšíření služeb KÚP ku prospěchu stávajících i nových klientů. Dále zájemci prokazovali finanční stabilitu a technické předpoklady nezbytné pro budoucí dlouhodobou spolupráci. Potřeba vstupu silného strategického partnera do KÚP jednoznačně vyplynula z analýzy trendů rozvoje trhu úvěrového pojištění v Evropě a ve světě a z dosavadního vývoje trhu úvěrového pojištění v ČR. EGAP od majoritního akcionáře očekává, že bude schopen sdílet vysoké nároky na vybavení úvěrové pojišťovny kapitálem, na moderní výpočetní a komunikační technologie a umožní KÚP přístup k rozsáhlým mezinárodním databázím informací o dlužnících. Po dokončení prodeje se KÚP stane členem nové sítě evropských komerčních úvěrových pojišťoven CONCERTO, která je čtvrtou největší sítí na evropském trhu a funguje na bázi decentralizované struktury chránící autonomii a národní charakteristiky svých členů. EGAP s výběrem strategického partnera radila společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. po stránce finanční a společnost Cameron McKenna v.o.s. po stránce právní. Úvěrové pojištění se státní podporou bude EGAP i nadále poskytovat výlučně na krytí tržně nezajistitelných (politických i komerčních) rizik nezaplacení spojených s vývozními úvěry, úvěry na předexportní financování, investicemi českých právnických osob v zahraničí a s bankovními zárukami za kvalitní výkon českých exportérů.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,130 25,210
USD 23,100 23,200
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články