Kontroly stále narážejí na nekvalitní benzín a naftu

17. 1. 2008 – 2:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kontroly stále narážejí na nekvalitní benzín a naftu
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Mnoho řidičů vidí za špatným fungování motoru u svého automobilu nekvalitní benzín, či naftu. I když to není vždy ta pravá příčina problémů, je stále mnoho čerpacích stanic, které nekvalitní paliva nabízejí. Ve článku, vám proto představujeme výsledky kontrol ČOI, která kontrolovala kvalitu pohonných hmot v roce 2007.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR Cena benzínu narůstá, viníkem je biosložka ČOI: Kvalita pohonných hmot je lepší Biopaliva se přimíchávají do nafty i benzínu, co to znamená? Mobilní laboratoř prověřuje kvalitu paliv na čerpacích stanicích V roce 2007 byla jakost kontrolována u celkem 2483 odebraných vzorků (o 304 více než v roce 2006) a jakostním požadavkům nevyhovělo 113 vzorků, tj. 4,6 %. Za prokázaná porušení jakosti byly kontrolovaným osobám ukládány sankce podle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách. Automobilové benziny: Nejčastějším zjištěným porušením požadavků technických norem byly u benzinů vyšší konec destilace (1,3%), nižší oktanové číslo výzkumnou a motorovou metodou (cca 1 %) a vyšší tlak par (0,8 %). U ostatních kontrolovaných parametrů byly zjištěné odchylky nižší než 0,8% odebraných vzorků. Motorové nafty: U motorových naft převažoval mezi zjištěnými nevyhovujícími parametry bod vzplanutí (4 % odebraných vzorků). Ostatní zjištěné odchylky lze považovat za statisticky nevýznamné. LPG: Jakost LPG zjištěná kontrolami v roce 2007 byla opět velmi dobrá. Oktanové číslo motorovou metodou neodpovídalo požadavkům pouze u 2 % kontrolovaných vzorků. Podrobné výsledky roku 2007 podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kriterií jsou uvedeny v přiložené tabulce. Z vývoje jakosti kontrolovaných benzinů za celé období sledování a monitorování trhu s pohonnými hmotami je zřejmé, že celková situace je v posledních třech letech téměř stabilní a porušení jakosti je stále méně, přestože došlo k nárůstu i zpřísnění některých sledovaných parametrů. V roce 2007 je zřejmý další pokles zjištění u motorových naft a naopak bylo zachyceno více vzorků automobilových benzinů, které neodpovídaly příslušným technickým normám. V souladu s podílem na prodeji v České republice tvořil v roce 2007 největší část kontrolovaných vzorků automobilových benzinů benzin SUPER BA-95 (87,4%). Kontrola obsahu methylesterů mastných kyselin v motorové naftě. S účinností od září roku 2007 (v souladu s novelou zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší), je osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely povinna zajistit, aby v těchto pohonných hmotách bylo za kalendářní rok obsaženo i minimální množství biopaliv. Pro motorové nafty stanoví zákon přídavek biopaliv ve výši 2 % objemových. (jedná se o celkový procentní podíl z celkového množství uvedeného do volného daňového oběhu povinnou osobou). Od 1. září 2007 je u čerpacích stanic k dispozici i motorová nafta s přídavkem methylesterů mastných kyselin (FAME) odpovídající jakostí ČSN EN 590. Maximální obsah povolený normou je 5 % objemových (se zahrnutím nejistoty měření 5,6 %). Sledovat, zda tato hodnota není při prodeji motorových naft překračována, je úkolem ČOI. Od září 2007 do konce roku byl zkontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 384 vzorků motorových naft. U žádného z nich nebylo překročeno stanovené maximum. Maximální zjištěná hodnota byla 5,2 % objemových. Ze zjištění ČOI vyplývá, že povinné osoby požadavky zákona plní. Nižší hodnoty obsahu FAME zjištěné v průběhu prosince svědčí o tom, že předepsané množství přídavku biosložky bylo splněno v předstihu. Výsledky kontrol jakosti pohonných hmot v roce 2007 dokazují, že všechny články distribučního řetězce mají zájem na co nejlepší jakosti. K důslednějšímu dozoru nad trhem s PHM přispívají také informace ČOI o zjištěních, které jsou postupovány k dalšímu využití celním orgánům a policii. Od začátku roku 2008 kontroly jakosti PHM pokračují. Počítá se opět s odběrem nejméně 2400 vzorků PHM (1000 vzorků motorových benzinů, stejného počtu vzorků motorové nafty, 200 vzorků bionafty nebo směsné motorové nafty a 200 vzorků LPG). Zdroj: ČOI

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,390
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články