Konzumace alkoholu v EU neúměrně vzrůstá

6. 9. 2007 – 4:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Konzumace alkoholu v EU neúměrně vzrůstá
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Z četných studií vyplývá, že na evropských silnicích každoročně přibývá počet dopravních nehod spojených s konzumací alkoholu. Nadměrná konzumace alkoholických nápojů je také příčinou 16 % případů týrání dětí a 60 000 osob v EU trpí fetálním alkoholovým syndromem.

Poslanci evropského parlamentu poukazují především na rostoucí konzumaci alkoholu mezi nezletilými a mladými lidmi a upozorňují na skutečnost, že se u této skupiny projevuje znepokojivý trend zahajovat konzumaci ve stále nižším věku. EP v první řadě zdůrazňuje, že kultura a způsob konzumace alkoholických nápojů se velmi liší stát od státu a není proto možné zaujmout v této oblasti jednotný přístup na úrovni celé EU. Poslanci se nicméně domnívají, že je možné přijmout určitá základní opatření a zejména usilovat o lepší informovanost občanů a vést je k odpovědné konzumaci alkoholických nápojů. Také by měly být shromažďovány údaje v rámci celé Evropské unie, a to zejména údaje týkající se vztahu mezi množstvím alkoholu v krvi a silničními nehodami, mezi alkoholem a onemocněním jater, alkoholem a neuropsychologickými poruchami, syndromy a chorobami. Že je možné boji proti nadměrné konzumaci alkoholických nápojů dodat „evropskou přidanou hodnotu” připouští i sdělení Evropské komise o strategii EU na podporu členských států při snižování škod souvisejících s alkoholem z října 2006. Toto sdělení se zaměřuje na nežádoucí zdravotní účinky škodlivé a nebezpečné konzumace alkoholu a na související sociální i ekonomické důsledky. Soustřeďuje se na prevenci a snižování nadměrné konzumace a konzumace alkoholických nápojů nezletilých a některých nejzávažnějších škodlivých důsledků, jako jsou silniční dopravní nehody způsobené řízením pod vlivem alkoholu a fetální alkoholový syndrom. Sdělení tedy není úvahou o konzumaci alkoholu jako takové, ale o zneužívání a jeho škodlivých důsledcích. Klade si za cíl zmapovat opatření, která již Komise a členské státy zavedly, a uvádí osvědčené postupy, které vedly k pozitivním výsledkům. Parlament prostřednictvím zprávy vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s příslušnými nevládními organizacemi a hospodářskými sdruženími podporovaly výměnu těchto osvědčených postupů a zejména, aby přijaly doporučená opatření. Jedno z nejdůležitějších opatření je zahájit rozsáhlé vzdělávací a informační kampaně Poslanci také navrhují zahájit rozsáhlé informační kampaně zaměřené na všechny vrstvy obyvatelstva: rodinu, školu, sdělovací prostředky. Potřebné je také omezit přístup k alkoholických nápojům a jejich dostupnost pro mladé lidi. K tomu je zapotřebí zapojit maloobchodní prodejce a odvětví stravování. Je nutné soustředit se obzvláště na takové nápoje jako např. alkoholické limonády, které jsou zaměřené přímo na mladé lidi. Doporučením také je přijmout na evropské úrovni pokud možno nulový limit pro obsah alkoholu v krvi vztahující se na nové řidiče. K tomu je zapotřebí poskytnout více příležitostí, jak zjistit a ověřit obsah alkoholu v krvi prostřednictvím možnosti vlastního výpočtu po internetu. Doporučení navrhuje zpřísnit postihy za řízení pod vlivem alkoholu stanovené členskými státy a podpořit členské státy, aby zajistily dostupnost náhradních prostředků veřejné hromadné dopravy pro řidiče, kteří požili alkohol. Poslanci rovněž připomínají, že členské státy „jsou v současnosti schopny u alkoholických nápojů zavést povinné zdravotní varování”. Přední strana štítků může obsahovat varování, že alkohol může způsobovat vážné zdravotní i psychické problémy, je návykový a že konzumace alkoholu během těhotenství může být škodlivá pro plod. Parlament současně konstatuje, „že rozdíly v požadavcích na označování alkoholických nápojů mezi jednotlivými státy mají zřejmé důsledky pro vnitřní trh EU” a žádá Komisi, aby „zahájila srovnávací studii o dopadu a účinnosti různých informačních a komunikačních prostředků používaných v jednotlivých členských státech k omezení nebezpečné a škodlivé konzumace alkoholu, a aby zveřejnila její výsledky do 31. prosince 2009”. Foto: sxc.hu

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články