Kraje mimo Prahu získávají na atraktivitě mezi zahraničními turisty

28. 4. 2007 – 7:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kraje mimo Prahu získávají na atraktivitě mezi zahraničními turisty
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V roce 2006 přicestovalo do ČR 6 435 474 zahraničních turistů, kteří využili služeb hromadných ubytovacích zařízení. Jedná se o nárůst oproti roku 2005 o 1,6 %.

Nejnavštěvovanějším krajem sice stále zůstává Praha, ale nejvyšší nárůst, o 18,2 %, zaznamenal kraj Karlovarský, který si tak drží pozici druhého místa. Kraj Jihomoravský je tradičně třetí a zaznamenal 8,1% růst počtu zahraničních turistů. Na zvyšování jejich počtu v českých regionech se svými aktivitami podílí také státní agentura CzechTourism. Karlovarský kraj je sice na druhé pozici v žebříčku návštěvnosti krajů, získává však na stále větší atraktivitě. V roce 2006 jej navštívilo 479 742 zahraničních turistů, kteří zde zůstali v průměru 7,6 dne. Jejich nárůst představoval 18,2 % v porovnání s rokem 2005 a 7,5% podíl na celkovém počtu zahraničních turistů v ČR. Do Karlovarského kraje přijížděli především turisté z Německa (289 405), kteří tvořili 60,3 % všech turistů v kraji. Druhé místo patřilo turistům z Ruska (54 332, nárůst o 28,9 %), jejichž průměrná doba pobytu byla 13,1 dne. Na třetí pozici se umístili Holanďané, kterých se zde ubytovalo 16 808 a jednalo se o nárůst 9,2 % oproti roku 2005. Pokud Holanďané cestují do ČR auty a karavany, svůj pobyt začínají právě v Karlovarském kraji a poté pokračují do dalších českých regionů. Karlovarský kraj se může pochlubit zastoupením všech druhů památek – hrady, zámky, historická městská architektura a architektura venkovská, technické památky apod. To vše je doplněno lázeňskými službami s ojedinělým počtem pramenů minerálních vod a plynů. Tradičně nejvíce zahraničních turistů míří do Prahy, která od roku 2002 zaznamenávala jejich neustálý růst, např. v roce 2004 až + 31 % oproti roku 2003. V minulém roce došlo, poprvé po několika letech, k mírnému 0,6% poklesu na 3 702 116 zahraničních turistů. Praha však stále zaujímá velmi významné postavení mezi ostatními českými kraji a v minulém roce ji navštívilo 57,5 % ze všech turistů v ČR. Největší pokles se v Praze projevil u britských turistů. Přicestovalo jich sem 506 899, což je o 15,5 % méně než v roce 2005. „Již v minulém roce začali Britové vyhledávat levnější destinace, než je Praha, a jejich zájem byl a stále je orientován směrem k východním zemím. Velmi oblíbené jsou země pobaltské,“ komentuje vývoj počtu britských turistů ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška. Na první pozici se vrátili turisté z Německa (527 198, pokles o 3,8 %), druhé místo patřilo zmíněným Britům a místo třetí obsadili Italové (322 736, pokles o 1,1 %). Významný nárůst se projevil u ruských turistů, kterých do Prahy přicestovalo 147 159, což je o 31,4 % více než v roce 2005. Také Jihomoravský kraj, kterému patří 3. místo v počtu ubytovaných zahraničních hostů, si polepšil oproti roku 2005, a to o 8,1 %. Navštívilo jej 397 239 zahraničních turistů především z Polska (59 277, pokles o 0,3 %), z Německa (54 808, pokles o 1,4 %) a třetí místo patřilo turistům ze Slovenska (45 135, nárůst o 16,3 %). Jihomoravský kraj je oblíben díky historickým památkám především hradů a zámků a je zde silně zastoupena kulturně poznávací turistika. Nejméně navštěvovaným krajem byl kraj Pardubický s 58 586 zahraničními turisty, i přesto zde zaznamenali jejich nárůst o 11,1 % oproti roku 2005. Státní agentura CzechTourism se svými aktivitami v zahraničí podílí na postupném rozprostření zahraničních turistů do českých regionů a tím plní jeden ze svých hlavních cílů pro rok 2007 a léta další.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.6.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,540 23,660
USD 21,840 22,020
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články