Langer: Analýza služebního zákona ukazuje pozitivní dopad

21. 8. 2007 – 4:06 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Langer: Analýza služebního zákona ukazuje pozitivní dopad
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministr vnitra Ivan Langer a 1. náměstek MV Jaroslav Salivar jednali se zástupci odborových svazů v působnosti Ministerstva vnitra. Jednání navazovalo na dubnové setkání, během kterého byly diskutovány údaje za 1. čtvrtletí 2007.

Jednání se účastnili policejní prezident Oldřich Martinů, generální ředitel HZS Miroslav Štěpán, předseda Nezávislého odborového svazu PČR Milan Štěpánek, předseda Odborového svazu hasičů Vladimír Mühlfeit a předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Vondrová. Všichni přítomní konstatovali, že dopady služebního zákona na příjmy členů bezpečnostních sborů jsou pozitivní. Během jednání se jeho účastníci shodli na následujícím na tom, že průměrný plat u PČR i HZS oproti loňskému období jednoznačně roste. Zároveň klesá počet příslušníků, kteří zaznamenali pokles příjmů. Služebním zákonem se bude zabývat expertní skupina. Jejími členy budou zástupci bezpečnostních sborů, odborů a Ministerstva vnitra. Skupina bude shromažďovat a vyhodnocovat náměty a podněty související se služebním zákonem. „Po půl roce je vidět, že zákon, který provázely obrovské emoce, má pozitivní dopad. Je pravdou, že u některých policistů stále trvá pokles v příjmech. Je ale třeba říci, že nikdo, kdo svou práci odvádí dobře, zodpovědně a ve stejném rozsahu, jako loni, se nemusí obávat, že by na konci letošního roku zjistil, že vydělal méně, než minulý rok,“ říká ministr vnitra Ivan Langer. Zároveň dodal: „Za velkou prioritu považuji nábor nových příslušníků policie. Vedení policie se musí zaměřit na změnu situace, která trvá už několik let – tou je nenaplněnost stavů.“ Dalšími diskutovanými tématy byla mimo jiné Reforma policie, či vyhláška, která upravuje zdravotní a fyzickou způsobilost policistů. Ministr vnitra Ivan Langer zároveň znovu deklaroval, že Ministerstvo vnitra nepřipravuje žádné změny služebního zákona, které by měly mít vliv na výsluhy příslušníků bezpečnostních sborů. Všichni přítomní se také shodli na tom, že systém průběžné komunikace a diskuse je funkční a že není důvod k protestním akcím. Analýza dopadů služebního zákona na příjmy pracovníků bezpečnostních sborů ukázala, že u pracovníků Hasičského záchranného sboru se oproti prvnímu čtvrtletí výrazně snížil počet těch, u kterých došlo k poklesu příjmů na 56. Průměrný plat stoupl v 1. pololetí 2007 ve srovnání s 1. pololetím 2006 o téměř 2301 Kč. Průměrný plat u Policie ČR v 1. pololetí 2007 stoupl o 3400 Kč ve srovnání s 1. pololetím 2006. Výrazně poklesl počet příslušníků policie, kteří zaznamenali propad v příjmech z 5287 na 2440. 94% policistů jejich příjem stoupl. Ministr vnitra si v této souvislosti vyžádal podrobnou informaci o tom, proč propady u příslušníků stále existují. Výsledky analýzy údajně ukázaly, že každý příslušník PČR v průměru odpracuje 2 neplacené přesčasové hodiny měsíčně. Analýza dále ukázala, že aplikační praxe uplatňovaná při čerpání přesčasů je v jednotlivých krajských policejních správách rozdílná. Odchody příslušníků PČR a HZS HZS přijal do svých řad 81 příslušníků za 1. pololetí 2007. Za tuto dobu odešlo 289 příslušníků, 170 z nich sloužilo u HZS přes 20 let. Od Policie ČR v 1. pololetí 2007 odešlo 2330 příslušníků a 718 jich bylo přijato. 61 % příslušníků, kteří odešli, sloužilo u policie déle, než 25 let. Máte svůj názor na služební zákon? Nebo máte nějaké osobní zkušenosti jak se vás služební zákon dotkl? Připojte pod článek názor!

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,460 24,540
USD 22,920 23,040
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články