Leasingovému trhu daňová reforma neuškodí

26. 9. 2007 – 5:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Leasingovému trhu daňová reforma neuškodí
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Reforma veřejných financí přináší u leasingu a dalších finančních produktů několik důležitých změn. Jedná se především o prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu a omezení daňové uznatelnosti z celkového souboru ročních leasingových splátek resp. úroků z úvěrů.

Čtěte také: Veřejnost očekává, že schválení reformy bude mít negativní dopad Se schválením reformy veřejných financí je spokojeno 30 procent občanů Česká ekonomika je a bude mezi mlýnskými kameny Reforma snižuje výhodnost hypoték, životního pojištění a penzijního připojištění Daňová reforma zruší společné zdanění manželů ODS: Reformu podpoří všech 81 poslanců a 41 senátorů Přestože dojde od 1. 1. 2008 k určité změně daňového režimu při využívání finančního leasingu, podle názoru jedné z největších leasingových společností na trhu ČSOB Leasing neovlivní tyto změny negativně leasingový trh. Leasing si v ČR získal trvalou oblibu mezi podnikateli a spotřebiteli díky řadě výhod. Daňové zvýhodnění bylo pouze jedním z těchto faktorů. Leasingové financování zůstává stále nejdostupnější formou financování pořízení majetku, jehož výhodou je rychlost, uzavírání v místě prodeje financovaného předmětu, doprovodné služby (především výhodné pojištění), administrativní jednoduchost (minimum podkladů požadované od žadatele o leasing) a schopnost leasingové společnosti pružně reagovat na potřeby a specifika zákazníka. U finančního leasingu dojde od nového roku k prodloužení minimální doby leasingu automobilů, strojů a zařízení na dobu shodnou s délkou odepisování. Konkrétně u osobních, užitkových a nákladních automobilů bude minimální doba trvání leasingové smlouvy prodloužena ze 3 na 5 let. U leasingu strojů a zařízení dojde k prodloužení ze 3 na 5 let (II. odpisová skupina) resp. ze 3 na 10 let (III. odpisová skupina). K významnému prodloužení minimální doby trvání smlouvy dojde u finančního leasingu nemovitostí – z 8 na 30 let. Další změnou je ustanovení, podle kterého z celkového souboru ročních leasingových splátek přesahujícího 1 milion korun nebude 1 procento daňově uznatelné. Pozitivní změnou je zrušení hranice 1,5 milionu korun pro daňovou uznatelnost osobních automobilů. Nově tedy nebude limitována daňová uznatelnost nájemného luxusních automobilů. Změny související s reformou veřejných financí se dotýkají nejen finančního leasingu, ale i úvěrů včetně bankovních. Příkladem je daňová neuznatelnost finančních nákladů (úroků a souvisejících nákladů) z úvěrů nad limit 12M PRIBOR + 4 % p.a. u právnických osob a test tzv. nízké kapitalizace. Podle pravidel nízké kapitalizace nebudou daňově uznatelné finanční náklady na úvěr od spřízněných osob v případě, kdy objem těchto úvěrů přesáhne dvojnásobek vlastního kapitálu dlužníka. Novinkou je zavedení testu nízké kapitalizace také pro úvěry od nespřízněných osob, u kterých nebudou finanční náklady daňově uznatelné v případě, kdy objem úvěrů přesáhne šestinásobek (v roce 2009 čtyřnásobek) vlastního kapitálu a hodnota finančních nákladů převýší 1.000.000 Kč za rok. Kalkulace před a po zavedení reformy Při finančním leasingu na osobní vůz za 500.000 Kč se 30% akontací uzavřeného na 60 měsíců před reformou je celková úspora na daních 135 tisíc korun. Po zavedení reformy podnik uspoří 110 tisíc korun, tedy o 25 tisíc méně než před reformou. Uvedený rozdíl je však hlavně způsoben sníženou sazbou daně z příjmu v roce 2008 a letech následujících. Kdybychom srovnali kalkulaci uvedeného příkladu leasingu za stávající legislativy, ale použili bychom novou sníženou sazbu daně z příjmu, úspora na daních by byla za 60 měsíců srovnatelná, tedy 110 tisíc korun. V případě financování uvedeného vozu formou úvěru od ČSOB Leasing na 36 měsíců po zavedení reformy, bude daňová úspora 107 tisíc korun. .= Vliv omezení úhrnu leasingových splátek přesahujících 1 milion korun bude zanedbatelný. V případě, že součet splátek uvedeného příkladu leasingu přesáhne tuto hranici, bude rozdíl v daňové úspoře za 5 let 1.300 korun. „Daňová reforma bude mít vliv na leasing, ale tyto změny jsou spíše novými příležitostmi, než překážkami našeho obchodního růstu. Díky legislativním změnám máme šanci získat kvůli ztíženému přístupu podniků k bankovním úvěrům více zákazníků než dosud,“ řekl generální ředitel ČSOB Leasing Karel Bouček. „Očekáváme částečný přesun části obchodů z prvního čtvrtletí 2008 na čtvrté čtvrtletí 2007 a další růst leasingového trhu v průběhu roku 2008,“ doplnil Karel Bouček. „Naše společnost je na změny způsobené reformou zcela připravena. Jak vyplývá v uvedeného příkladu kalkulace, není finanční dopad reformy na podniky při využití finančního leasingu nijak velký. Rozdíl v daňových dopadech na leasing před a po reformě je způsoben především sníženou sazbou daně z příjmu. Z hlediska našich obchodů očekávám spíše částečný přesun poptávky podniků z finančního leasingu na operativní leasing a spotřebitelský úvěr,“ řekl výkonný ředitel pro finanční řízení Petr Jeníček. Reforma se nijak nedotkne soukromých osob, které budou po novém roce využívat finanční leasing. Smlouva sice bude muset být uzavřena minimálně na pět let, ale leasing je možné uzavřít s tzv. zrychleným splácením např. na tři roky. Zbývající dva roky pak zákazník platí jen formální poplatek a pojištění. Pokud bude zákazník chtít během těchto dvou let vůz prodat, může provést tzv. cesi leasingové smlouvy na nového nájemce, který tak může využít velmi výhodných sazeb pojištění, které jsou součástí splátek. Další možností je doplacení leasingu, kdy zákazník jednorázově doplatí sumu splátek zbývajících do konce leasingové smlouvy. --- Ilustrační foto: sxc.hu ---

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články