Lékárny mohou nabízet slevové karty

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Krajský soud v Brně zamítl v celém rozsahu žalobu České lékárnické komory (ČLK) proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Peciny z dubna 2006, jímž byla ČLK za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže uložena sankce ve výši 300 000 Kč.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Důvodem pokuty byla protisoutěžní omezení při propagaci lékáren, zákaz poskytování zákaznických slevových karet aj. Soud neshledal na straně ÚOHS žádné pochybení a vyzdvihl správnou interpretaci zákona v kontextu české i komunitární judikatury. Ustanovení Profesního řádu vydaného v roce 1998 komorou znemožňovalo lékárnám informovat zákazníky o svých prodejnách vzdálenějšími ukazateli. Tak se vytvářel každé lékárně „bezpečný“ prostor, ve kterém byla chráněna před konkurencí. Interní regulace omezující konkurenční chování soutěžitelů ze strany profesního sdružení, jehož členové jsou k tomuto sdružení vázáni povinným členstvím a představují podstatnou část soutěžitelů na trhu, přitom může mít obzvláště závažné dopady na hospodářskou soutěž. Komora dále porušila zákon, neboť její Profesní řád zakazoval uvádět v informacích propagujících lékárnu nabídku a ceny u volně prodejných léčiv. Spotřebitelé tak nemohli získat adekvátní informace, které by je mohly pozitivně ovlivnit při výběru soutěžitele s cenově nejdostupnějším léčivem. ČLK také regulovala poskytování slev a bonusů. V roce 2002 vydala Závazné stanovisko, které označovalo za neetické uplatňování zákaznických slevových karet a poskytování bonusů a obdobných nadstandardních výhod. Toto stanovisko vyjadřovalo vůli komory ovlivňovat způsob tvorby cen. Takové jednání mělo charakter cenového doporučení a vyplýval z něj záměr sjednotit chování lékárníků prostřednictvím zákazu poskytování slev, a tím zakonzervovat cenovou hladinu léčivých přípravků na vyšší úrovni, než by byla dosažena při nenarušené soutěži.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy