Letní brigáda i práce na černo se vám může značně prodražit

14. 7. 2014 – 23:05 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Letní brigáda i práce na černo se vám může značně prodražit
V případě zaměstnanců jsou sankce za práci na černo až 100 000 Kč. Pokuta pro zaměstnavatele za umožnění nelegální práce může být ve výši 250 000 až 10 000 000 korun! Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Léto přeje sezónním pracím a brigádám, ale také práci na černo, která se zaměstnavatelům i zaměstnancům může pěkně prodražit!

V prázdninovém období roste nabídka, ale hlavně i poptávka, po sezónním zaměstnání a brigádách. Pokud se na takovou práci chystáte, rozhodně nezapomeňte na řádné písemné uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti.

I když je práce bez těchto povinných dokumentů výhodná nejen pro zaměstnance, který dostává plnou odměnu bez srážek, tak i pro zaměstnavatele, který nemusí řešit například administrativu nebo odvody, absence pracovní smlouvy nebo dohody vás může připravit o miliony.

V případě zaměstnanců jsou sankce za práci na černo až 100 000 Kč. Pokuta pro zaměstnavatele za umožnění nelegální práce může být ve výši 250 000 až 10 000 000 korun! V současné době se projednává novela zákona o zaměstnanosti, která by snížila minimální pokutu pro zaměstnavatele na 50 000 Kč. Stávající výše je totiž pro mnoho firem likvidační.

Výše udělení pokuty u zaměstnanců i zaměstnavatelů je závislá například na závažnosti přestupku, způsobu jeho spáchání, na jeho následcích nebo okolnostech, za nichž byl spáchán.

"Od uložení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku. V praxi to znamená, že oblastní inspektorát práce při stanovení výše pokuty přihlíží např. k tomu, zda se nelegálního zaměstnávání nebo výkonu nelegální práce zaměstnavatel či pracovník dopustil poprvé či opakovaně, kolik osob zaměstnavatel nelegálně zaměstnal, zda se jednalo o výkon nelegální práce krátkodobý či dlouhodobý, v případě nelegálně pracující fyzické osoby k tomu, zda se jednalo o přímý úmysl nebo naopak o případ, kdy pracovník na výkon nelegální práce přistoupil na požadavek zaměstnavatele, atp.," uvedl náměstek generálního ředitele Státního úřadu inspekce práce Jiří Macíček.

Kolik se ročně provede kontrol?

V roce 2012 bylo provedeno 35 557 kontrol nelegálního zaměstnávání a zjištěno celkem 4 576 nelegálně zaměstnaných. Při kontrolách v roce 2013, kterých bylo celkem 36 101, inspektoři ze Státního úřadu inspekce práce odhalili celkem 3 170 nelegálně zaměstnaných osob. Během první poloviny letošního roku bylo provedeno 7 783 kontrol a odhaleno celkem 829 pracovníků bez jakékoliv uzavřené pracovní smlouvy či dohody. Statistika za 1. pololetí 2014 však ještě není konečná.

Jak uvedl Jiří Macíček, v letním období jsou každoročně v závislosti na sezónní pracovní nabídky realizovány mimořádné kontrolní akce. Inspektoři se zaměřují hlavně na oblast stavebnictví, pohostinství a zemědělství, kde zaměstnavatelé potřebují řešit krátkodobé a flexibilní pracovní síly.

Kuriózní výmluvy při odhalení nelegální práce

Jako kuriózní případ zjištěný během kontroly uvádí Jiří Macíček odhalení 102 nelegálně pracujících osob ve firmě zaměřené na výrobu elektrických vodičů a kabelů. Jednalo se převážně o cizince z Ukrajiny a Vietnamu. Černí zaměstnanci se vymlouvali například tím, že se jedná o práci na zkoušku (k tomu však slouží zkušební doba dle zákoníku práce, pracovní smlouva musí být uzavřena), že zaměstnanec zahájil výkon práce teprve bezprostředně před kontrolou (pracuje zde „první den“) a smlouva se právě připravuje.

Inspektoři se dokonce setkali i s výmluvou, že pracovník nachytaný za výčepním zařízením je ve skutečnosti host, který se rozhodl načepovat si pivo sám, když personál restaurace „nestíhá“. Kuriózní byl i případ pracovníka, který při dláždění parkoviště tvrdil, že si to zde jen zkouší, učí se, aby si mohl sám vydláždit doma dvůr.

Nejlépe placené obory

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší průměrné platy v okresech

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.7.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,730 24,830
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články