Lichváři mají poslední Vánoce

9. 12. 2012 – 12:09 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Lichváři mají poslední Vánoce
Věřitel bude nově moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Poslanecká sněmovna PČR dnes ve třetím čtení schválila vládní návrh zákona připravený Ministerstvem financí, kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru. Ministr financí Miroslav Kalousek, který změny prosadil, však upozorňuje, že sebelepší legislativa spotřebitelům nepomůže, pokud u nás bude přetrvávat nízká finanční gramotnost.

„Pouze dobře informovaný spotřebitel může činit odpovědná rozhodnutí týkající se jakékoliv finanční služby“ řekl Kalousek.

A co se změní?

- Zcela zakázáno bude používání směnek v souvislosti se spotřebitelskými úvěry.
- Nebude možné při poskytování nebo zprostředkování těchto úvěrů využívat volání na předražené telefonní linky začínající číslicí 9.
- Věřitel bude moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, bude-li posouzeno, že je spotřebitel schopen úvěr splácet.
- Od smlouvy o zprostředkovávání úvěru bude moci spotřebitel bez jakékoliv sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.

V reakci na časté zneužívání bude zcela zakázáno používání směnek v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Stejně tak nebude možné využívat při poskytování nebo zprostředkování těchto úvěrů volání na předražené telefonní linky začínající číslicí 9.

Věřitel bude nově moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. Mnohem detailněji bude upraven i vztah mezi zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a spotřebiteli. Od smlouvy o zprostředkovávání spotřebitelského úvěru bude moci spotřebitel bez jakékoliv sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. „Navíc bude mít zprostředkovatel nárok na zaplacení odměny za zprostředkování až poté, co předloží spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti,“ řekl náměstek ministra financí pro finanční trh Radek Urban.

Spotřebitel se může svých práv v otázce spotřebitelských úvěrů domáhat u finančního arbitra. Za porušení zákona budou moci orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč.

Novela byla zpracována také z důvodu nutnosti transponovat příslušnou směrnici EU. Touto směrnicí se upravují dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) spotřebitelského úvěru tak, aby bylo dosaženo co možná největší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti tohoto ukazatele u spotřebitelských úvěrů, u nichž nejsou předem známy všechny parametry pro jeho výpočet (např. kreditní karta, revolvingový či kontokorentní úvěr aj.).

Ministerstvo financí působí jako koordinátor aktivit státu, neziskových organizací i účastníků trhu v oblasti finančního vzdělávání, u vybraných projektů pak vystupuje v roli odborného garanta nebo konzultanta. Pracovníci Ministerstva financí se aktivně účastní např. projektu zaměřeného na zvyšování socioekonomických dovedností realizovaného Fondem dalšího vzdělávání.

V současné době MF také připravuje další formy komunikace s veřejností, aby se potřebné informace dostaly ke všem ohroženým skupinám obyvatel. Vzhledem k tomu, že informace ke zvýšení finanční gramotnosti se zveřejňují „roztříštěné“ v různé podobě i kvalitě na různých místech, MF připraví specializovaný internetový portál, který bude potřebné informace soustřeďovat, a jehož prostřednictvím bude MF též varovat před různými neférovými praktikami. Ke zvyšování finanční gramotnosti bude MF využívat i sociálních sítí. Zároveň bude usilovat o to, aby bylo možné v příštím programovém období (2014-2020) směřovat více prostředků z evropských fondů na tyto účely.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,210 25,330
USD 23,540 23,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články