Lidé perzekvovaní komunistickým režimem a odbojáři dostanou odškodnění

11. 6. 2009 – 11:28 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Lidé perzekvovaní komunistickým režimem a odbojáři dostanou odškodnění
Foto:sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Lidé perzekvovaní komunistickým režimem, odbojáři a pozůstalí po nich, kterým nevznikl nárok na příplatek k důchodu nebo na zvláštní příspěvek jen proto, že nepobírají důchod z českého důchodového pojištění, mají od 1. července 2009 nárok na odškodnění. Podle schváleného zákona náleží těmto osobám jednorázová peněžní částka, která tyto dávky kompenzuje.


1. Zákon přiznává jednorázovou peněžní částku osobě, která nemá nárok na příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na příplatek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na zvláštní příspěvek k důchodu podle stejného zákona proto, že

a) nepobírá starobní nebo jiný důchod z českého důchodového pojištění, je-li pobírání starobního nebo jiného důchodu podmínkou nároku na příplatek nebo zvláštní příspěvek, pokud tato osoba dosáhla věku 65 let a nárok na tento důchod jí ke dni, v němž dosáhla tohoto věku, nevznikl, nebo

b) nepobírá vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění, je-li jeho pobírání podmínkou nároku na příplatek nebo zvláštní příspěvek a nárok na tento důchod nevznikl nebo zanikl z jiného důvodu než z důvodu uzavření nového manželství.

Výše jednorázové peněžní částky činí 72násobek měsíční částky příplatku k důchodu nebo zvláštního příspěvku k důchodu, na kterou by tato osoba měla nárok ke dni splnění podmínky nároku na jednorázovou peněžní částku, pokud by splňovala i podmínku pobírání důchodu z českého důchodového pojištění.

2. Zákon dále zakotvuje zvýšení příplatku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., náležejícího vdovám či vdovcům a sirotkům po osobách, které padly, byly popraveny nebo zemřely ve vyšetřovací vazbě, vězení, koncentračním táboře nebo internačním táboře anebo byly násilně usmrceny v souvislosti se zatýkáním.

Výše příplatku odvozeného od délky odbojové činnosti osoby zemřelé za okolností uvedených výše se zvyšuje o částku:

a) 3 000 Kč, jde-li o vdovu nebo vdovce (jiným osobám, kterým byl přiznán vdovský příp. vdovecký důchod z jiného důvodu, např. družce či rozvedené manželce apod., toto zvýšení nenáleží),

b) 2 400 Kč, jde-li o sirotka.

3. Zákon dále umožňuje přiznat zvláštní příspěvek k důchodu i tehdy, jestliže omezení osobní svobody v zařízeních uvedených v § 5 odst. 1 písm. c) bodech 1. a 2. zákona č. 357/2005 Sb., které nebylo časově vymezeno anebo které mělo trvat déle než 12 měsíců, skončilo ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců. Tato skutečnost se prokazuje dokladem o propuštění ze zdravotních důvodů.

O nároku na jednorázovou peněžní částku vždy rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, a to na základě písemné žádosti. Nárok lze uplatnit také prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého pobytu. Osoba, která nemá bydliště na území ČR, může písemnou žádost podat též u zastupitelského úřadu ČR příslušného pro stát, v němž má bydliště.

Uplatňování žádostí není časově omezeno. Lidé, jichž se nárok týká, nemusí mít obavy, že o své peníze přijdou. ČSSZ částky jednorázově doplatí v nejbližším možném termínu.

O zvýšení příplatku k důchodu podle bodu 2 a o zvláštní příspěvek k důchodu podle bodu 3 je třeba písemně požádat orgán, který důchody vyplácí.


Kurzy

Kurzovní lístek: 12.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,360 24,480
USD 23,630 23,810
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články