Likvidátorka státního podniku Moravské naftové doly pochybila

7. 11. 2007 – 3:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Likvidátorka státního podniku Moravské naftové doly pochybila
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina potvrdil 5. listopadu 2007 uložení dosud nejvyšší pokuty v oblasti veřejných zakázek. Pětimilionovou sankci bude muset do dvou měsíců zaplatit státní podnik v likvidaci Moravské naftové doly.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže VZP porušila zákon, ale pokutu již nelze uložit Důvodem je zadání veřejné zakázky na sanace ekologických škod – likvidace ropoplynových vrtů a sond v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez transparentní soutěže. Celkový objem zakázky přitom převyšoval 4 miliardy korun. Pochybení se dopustila bývalá likvidátorka státního podniku, která byla v polovině července 2007 odvolána (smlouva s vybraným uchazečem Purum s.r.o. byla uzavřena 25.6.2007). Nově jmenovaný likvidátor ve svém stanovisku v rámci správního řízení připustil, že v tomto případě nebyly naplněny podmínky zákona pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel totiž v průběhu řízení neprokázal, že by v dané věci šlo o krajně naléhavý případ. Tento fakt přitom opět konstatoval i předseda ÚOHS v druhostupňovém rozhodnutí. Dle aktuálního výroku ÚOHS nebyla situace zadavatele do té míry naléhavá, že by její řešení nebylo možno odložit do provedení transparentního výběrového řízení. K postupu zadavatele v šetřeném případě Úřad uvádí, že smyslem zákona je zajištění rámce pro efektivní vynakládání finančních prostředků zadavatelů, čehož lze dosáhnout pouze v transparentně provedeném zadávacím řízení, tedy postupem zajišťujícím nejvyšší míru konkurence, která je předpokladem pro získání co nejvýhodnějších podmínek pro zadavatele. V oznámení otevřeného, užšího nebo jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku. Vzhledem k tomu, že zadavatel použil k zadání veřejné zakázky jednací řízení bez uveřejnění, v němž záměr zadavatele zadat veřejnou zakázku nepodléhá povinnosti zveřejnění, způsobil, že se řízení mohli zúčastnit pouze tři oslovení zájemci (1 z nich přitom účast v řízení odmítl). V šetřeném případě se jedná o veřejnou zakázku za 4,361 mld. korun. Maximální možná výše pokuty mohla činit až 5 procent z této sumy, tedy 218 milionů korun. Nejvyšší pokuty v oblasti veřejných zakázek uložené ÚOHS v jednom správním řízení zadavatel rok č. řízení výše pokuty pravomocné Moravské naftové doly, s.p. 2007 S195/07 5 000 000 Kč ANO Statutární město Zlín 2007 S 395/06 3 000 000 Kč ANO Hl. město Praha 2002 S 155/02 715 000 Kč ANO Město Hradec Králové 2005 S 249/05 700 000 Kč ANO Dopravní společnost Zlín-Otrokovice 2005 S 048/05 500 000 Kč ANO Ministerstvo práce a sociálních věcí 2006 S 213/06 500 000 Kč ANO Statutární město Karlovy Vary 2007 S 169/07 500 000 Kč NE

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články