Máte družstevní byt a nevíte na co máte nárok? Pomůže ombudsman!

20. 5. 2007 – 6:12 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Máte družstevní byt a nevíte na co máte nárok? Pomůže ombudsman!
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Pokud jste uživatelem družstevního bytu, určitě se vám někdy stalo, že jste nesouhlasili s některými rozhodnutími. I touto problematikou se však zabývá kancelář ombudsmana (veřejný ochránce práv).

Bytová družstva – jaké jsou vaše nejčastější dotazy? Může veřejný ochránce práv prošetřit jednání bytového družstva? Bytové družstvo je soukromá právnická osoba, na kterou se působnost ochránce nevztahuje. Z tohoto důvodu nemůže ochránce vůči ní jakkoliv působit a šetřit její postup. Může mi ochránce pomoci při sporu s bytovým družstvem? Ne, protože se jedná o soukromoprávní vztah. Spory z tohoto vztahu plynoucí je oprávněn rozhodnout pouze soud. V těchto záležitostech ochránce není oprávněn ani k poskytování právních služeb ve smyslu udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a dalších forem právní pomoci. Mám jako člen družstva možnost bránit se proti usnesení členské schůze, se kterým nesouhlasím? Ano. Zjednodušeně lze říci, že je třeba vznést námitky proti usnesení na členské schůzi, tyto námitky nechat zaprotokolovat, a poté podat žalobu ke krajskému soudu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky (viz § 242 obchodního zákoníku). Jestliže se člen schůze nezúčastní, je třeba námitky oznámit představenstvu družstva do jednoho měsíce od okamžiku, kdy se člen dozvěděl o konání schůze. Žalobu je v tomto případě nezbytné podat do 1 měsíce od oznámení námitky představenstvu. Kolik hlasů mohu mít jako člen družstva při hlasování na členské schůzi? V zásadě platí, že pokud stanovy neurčují jinak, má každý člen jeden hlas (v bytových družstvech tomu tak obvykle bývá). Stanovy však mohou toto pravidlo „prolomit“ a stanovit rozdílný počet hlasů, a to např. v závislosti na velikosti podlahové plochy (např. člen s bytem 4 + 1 může mít více hlasů než člen bytu o velikosti 3 + 1). V určitých typech hlasování však každý člen má pouze jeden hlas (jedná se např. o rozhodování o změně stanov nebo o významných majetkových dispozicích). Zesnulý manžel nabyl členství v bytovém družstvu před uzavřením manželství. Mám přednostní nárok na členství v družstvu? Ne, v tomto případě přednostní nárok na členský podíl nevzniká. Vzhledem k tomu, že se manžel stal členem družstva před uzavřením manželství, byl výlučným členem družstva. Členský podíl, a tím i nájem družstevního bytu, připadne tomu dědici, který jej v rámci dědictví nabude. Od tohoto případu je třeba odlišovat situaci, kdy právo k družstevnímu bytu bylo nabyto (byť i jedním z manželů) za trvání manželství (zde dochází ze zákona ke vzniku společného členství manželů v družstvu). V tomto případě náleží členský podíl ze zákona pozůstalému manželovi, a ten zůstává členem družstva. Jiná osoba nemůže v rámci dědictví v takovém případě členský podíl nabýt. Je balkon společnou částí domu? Důležité je především vymezení společných částí domu v prohlášení vlastníka (případně ve smlouvě o převodu bytové jednotky nebo ve smlouvě o výstavbě). Pokud je balkon určen ke společnému užívání (např. balkon přístupný z chodby domu), pak je společnou částí domu. Balkon určený k užívání s konkrétním bytem (např. přístupný pouze z tohoto bytu) je naopak součástí bytu a není společnou částí domu. Na koho se mohu obrátit s případnými dalšími dotazy z této problematiky? Svaz českých a moravských bytových družstev (Podolská 50, 147 01 Praha 4, tel. č. 241 430 510; e-mail: scmbd (at) scmbd.cz; web: www.scmbd.cz) poskytuje metodickou a konzultační pomoc členským bytovým družstvům a jejich představitelům. Sdružení nájemníků – SON (nám. W. Churchilla 2, Praha 3 – Žižkov; tel. č. 234 463 343; e-mail: son (at) cmkos.cz; web: www.son.cz) v jednotlivých poradnách poskytuje poradenství pouze členům SON a po předložení legitimace také členům odborových svazů, se kterými má SON uzavřeny dohody o spolupráci. Porada je poskytována za úplatu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články