Máte vysoký příjem? Dostanete stejný důchod jako kolega s výrazně menším

3. 9. 2015 – 0:26 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Máte vysoký příjem? Dostanete stejný důchod jako kolega s výrazně menším
Měsíční výše státního důchodu závisí na získané době pojištění a příjmech v produktivním životě, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění. Čím vyšší příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší státní důchod. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Výpočtová formule důchodu se každoročně mění. Významnou novinkou od roku 2015 je zastropování příjmu pro výpočet státního důchodu. Dva žadatelé o důchod mohou mít stejný důchod, přestože jeden z nich odvedl na sociálním pojištění o statisíce více.

Měsíční výše státního důchodu závisí na získané době pojištění a příjmech v produktivním životě, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění. Čím vyšší příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší státní důchod.

Jak se příjmy přepočítávají?

Všechny příjmy v produktivním životě, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, se přepočítávají na jeden údaj. Tímto údajem je osobní vyměřovací základ, což je velmi zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2015 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2014. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Redukční pásma při výpočtu důchodu

Při výpočtu důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu. A od roku 2015 se osobní vyměřovací základ započítává pouze do částky 106 444 Kč. Osobní vyměřovací základ nad tuto částku již měsíční výši důchodu neovlivňuje. Omezení shora znamená, že je nepřímo stanovena maximální měsíční penze. Výpočtový základ, ze kterého se počítá důchod, nemůže být vyšší než 36 341 Kč, jak si vypočítáme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Pan Novotný má za odpracované roky průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě ve výši 140 000 Kč. Pan Novotný získá dobu pojištění v rozsahu 42 let. Jak vysoký státní důchod bude pan Novotný při odchodu do řádného starobního důchodu v roce 2015 mít?

Tabulka 1: Výpočet důchodu při průměrné mzdě 140 tis. Kč měsíčně

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

140 000 Kč

První redukční hranice

 (do 11 709 Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

24 632 Kč

Výpočtový základ

(11 709 Kč + 24 632 Kč)

36 341 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(42 let x 1,5 %)

63,0

Procentní výměra důchodu

(36 341 Kč x 63 %)

22 895 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Měsíční důchod

(2 400 Kč + 22 895 Kč)

25 295 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Rozdílné příjmy, ale stejný důchod

Jak vysoký maximálně důchod může být, závisí na získané době pojištění. Při vyšší době pojištění je důchod vyšší. V přiložené tabulce máme pro názornost uveden měsíční státní důchod u jednotlivých příjmů při získané době pojištění v rozsahu 41 let.

Tabulka 2: Maximální důchod závisí jen na době pojištění

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční důchod

110 000 Kč

41 let

24 750 Kč

140 000 Kč

41 let

24 750 Kč

170 000 Kč

41 let

24 750 Kč

200 000 Kč

41 let

24 750 Kč

250 000 Kč

41 let

24 750 Kč

300 000 Kč

41 let

24 750 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,160 25,280
USD 23,140 23,320
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články