Máte vyšší příjmy? Pracujte déle, vyplatí se to

1. 7. 2016 – 9:23 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Máte vyšší příjmy? Pracujte déle, vyplatí se to
Výpočet státního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a průměrné měsíční mzdě za odpracované roky (neboli osobním vyměřovacím základu). Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Státní starobní důchod závisí na výdělcích v produktivním životě a získané době pojištění. Zejména pro lidi s vyššími příjmy je velmi důležité získat dostatečnou dobu pojištění. Každý rok pojištění zvyšuje státní důchod lidem s vyššími příjmy v procentním vyjádření více než lidem s nižšími příjmy.

Lidé s vyššími příjmy by si měli důkladně hlídat získanou dobu pojištění, neboť každý rok pojištění výrazně ovlivňuje výši státního starobního důchodu. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale rovněž i náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o děti do 4 let věku, péče o závislou osobu).

Praktický příklad

V Tabulce 1 vypočítáme měsíční státní důchod paní Novákové, která má osobní vyměřovací základ (průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky v současné hodnotě) ve výši 25 000 Kč. V první variantě získá paní Nováková dobu pojištění v rozsahu 40 let, v druhé 41 let a ve třetí 45 let, vždy počítáme, že osobní vyměřovací základ je stejný. Výpočet důchodu provedeme dle legislativy roku 2016.

Tabulka 1: Výpočet důchodu při průměrné mzdě 25 tis. Kč

Text

40 let

41 let

45 let

Osobní vyměřovací základ

25 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

První redukční hranice

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč

11 883 Kč

11 883 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

3 411 Kč

3 411 Kč

3 411 Kč

Výpočtový základ

(11 883 Kč + 3 411 Kč)

15 294 Kč

15 294 Kč

15 294 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(1,5 % za každý rok pojištění)

60,0 %

61,5 %

67,5 %

Procentní výměra důchodu

(výpočtový základ x procenta za roky)

9 177 Kč

9 406 Kč

10 324 Kč

Základní výměra důchodu

2 440 Kč

2 440 Kč

2 440 Kč

Měsíční důchod

(základní + procentní výměra důchodu)

11 617 Kč

11 846 Kč

12 764 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

 

Při získání doby pojištění 41 let je měsíční důchod vyšší o 1,97 % oproti 40 rokům pojištění a při získání 45 let je měsíční důchod vyšší o 9,87 % oproti 40 rokům pojištění.

Porovnání dle příjmu

V Tabulce 2 je uveden měsíční důchod při 40 letech pojištění, 41 letech pojištění a 45 letech pojištění v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu. Delší doba pojištění je pro lidi s vyšším příjmem velmi důležitá, neboť jim zvyšuje každý rok pojištění státní důchod v procentním vyjádření více než lidem s nižšími příjmy.

Někteří zaměstnanci s vyššími příjmy se nechtějí např. registrovat na úřadu práce, neboť to považují za nedůstojné. S ohledem na výši státního důchodu je však vhodné se na úřadu práce registrovat i na pár měsíců. Doba evidence na úřadu práce, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se vždy započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění. Z důvodu evidence na úřadu práce navíc nedojde k rozmělnění osobního vyměřovacího základu.

Tabulka 2: Výpočet důchodu při různých dobách pojištění a vyměřovacího základu

Osobní vyměřovací základ

40 let

41 let

45 let

Procentní rozdíl

(jednoho roku)

Procentní rozdíl

(pěti let)

10 000 Kč

8 440 Kč

8 590 Kč

9 190 Kč

1,78%

8,89%

15 000 Kč

10 057 Kč

10 247 Kč

11 009 Kč

1,89%

9,47%

20 000 Kč

10 837 Kč

11 047 Kč

11 886 Kč

1,94%

9,68%

25 000 Kč

11 617 Kč

11 846 Kč

12 764 Kč

1,97%

9,87%

35 000 Kč

13 177 Kč

13 445 Kč

14 519 Kč

2,03%

10,18%

50 000 Kč

15 517 Kč

15 844 Kč

17 151 Kč

2,11%

10,53%

75 000 Kč

19 417 Kč

19 841 Kč

21 539 Kč

2,18%

10,93%

100 000 Kč

23 317 Kč

23 839 Kč

25 926 Kč

2,24%

11,19%

Zdroj: vlastní výpočet autora

Zatímco u průměrné mzdy 10 000 Kč znamená nárůst doby pojištění o jeden rok (41 let místo 40 let) zvýšení důchodu o 1,78 %, tak u průměrné mzdy 100 000 Kč znamená nárůst doby pojištění o jeden rok (41 let místo 40 let) zvýšení důchodu již o 2,24 %.

-Petr Gola | Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,590 24,690
USD 24,300 24,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články