Mateřská dovolená - na co máte nárok?

10. 5. 2009 – 18:45 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Mateřská dovolená - na co máte nárok?
Mateřská dovolená - na co máte nárok? Foto:sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Podle § 157 Zákoníku práce má každá nastávající matka v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nárok na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů. Porodila-li žena zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o ženu osamělou, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. K prohloužení mateřské péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout ženě, která o to požádá, další mateřskou dovolenou až do tří let věku dítěte. Tato dovolená se poskytuje v rozsahu, o jaký matka požádá, zpravidla však vždy nejméně na dobu jednoho měsíce. Po dobu mateřské dovolené a další mateřské dovolené nemá zaměstnankyně nárok na mzdu. Hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené upravují předpisy o nemocenském pojištění.Zákoník práce § 158 stanoví, že mateřskou dovolenou žena nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Vyčerpá-li však žena z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v § 157, tj. 28 týdnů. Vyčerpá-li však žena z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o ženu, která porodila dvě a více dětí, nebo jde-li o ženu osamělou.

mateřská dovolená: Evropský parlament chce sjednotit nárok na volno

Podle § 159 se řeší situace, bylo-li dítě ze zdravotních důvodů převzato do kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu po uplynutí 6 týdnů ode dne porodu: nastoupí-li zaměstnankyně do práce, přerušuje se tímto dnem její mateřská dovolená. Její nevyčerpaná část se poskytne pracovnici ode dne, kdy převzala dítě z ústavu opět do své péče, ale přestala proto pracovat. Toto ustanovení platí pouze do 3 let věku dítěte.

Podle § 161 Zákoníku práce má matka, která kojí své dítě, nárok na zvláštní přestávky na kojení kromě normálních přestávek v práci. Matce, která pracuje na stanovenou týdenní dobu, přísluší na každé dítě do konce šestého měsíce jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících jedna půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li na kratší úvazek, ale alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze jedna půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce šestého měsíce věku. Přestávky na kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Mateřská dovolená - Výše příspěvku

69% denního vyměřovacího základu (úhrn příjmů za rozhodné období vydělený počtem dnů, limitovaný dvěma redukcemi, a to

* pokud částka nepřesáhne redukční hranici 550 Kč je z ní započítáno 90%
* pokud se pohybuje 550 – 790 započítává se 60%
* na sumu nad 790 korun se nepřihlíží)

Rodičovská dovolená:
2 roky – 11 400 Kč měsíčně

* Podmínky: Rodič se musí rozhodnout nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy dítěti bude 22 týdnů (u vícečetného porodu 31 týdnů)
* PPM byl nejméně 380 Kč denně
* Celkem tedy 216 000 korun.


3 roky – 7 600 Kč měsíčně

* Pokud rodič pobíral PPM a nerozhodl se pro první (ve věku 22 dvou týdnů věku dítěte) a ani třetí (ve věku 21 měsíců dítěte) variantu, bude mu částka vyplácena až do 3 let věku dítěte
* Celkem tedy 235 600 korun


4 roky – Je rodičovský příspěvek poskytován do 21.měsíce věku dítěte v základní výši tj. 7.600,-Kč a dále až do 4 let věku dítěte ve výši 3.800,-Kč.

* Pokud nevznikl nárok na PPM, případně rodiče si toto čerpání RD zvolili.
* Celkem tedy 224 200 Kč
* Varianta pro ty, kteří už mají dítě nad 21 měsíců:


7.600 Kč do 4 let dítěte


Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články