Maximální vyměřovací základ pro zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců

5. 10. 2007 – 3:45 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Maximální vyměřovací základ pro zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V souvislosti s navrhovaným zavedením tzv. stropu na odvody zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců byla stanovena konkrétní výše tohoto stropu pro rok 2008, a to ve výši 1 034 880 Kč. Tato částka bude posuzována v horizontu celého kalendářního roku a ke skutečné délce trvání zaměstnání se přitom nebude přihlížet (tj. u zaměstnání kratších jednoho roku nebude limit krácen).

Zaměstnanec, který v průběhu roku tohoto stropu u určitého zaměstnavatele dosáhne, nebude již po zbytek roku u tohoto zaměstnavatele hradit žádné pojistné z částky, která tento strop převýší. To platí jak pro příspěvky zaměstnance, tak pro příspěvky zaměstnavatele. Pokud bude osoba v průběhu jednoho roku zaměstnána u více zaměstnavatelů (ať již souběžně či následně), bude se strop u každého zaměstnavatele posuzovat samostatně. V případě dosažení stropu u jednoho ze zaměstnavatelů nebudou na tuto skutečnost ostatní zaměstnavatelé brát ohled. Takto vznikne na pojistném u zaměstnance přeplatek, o jehož vrácení bude možno písemně zažádat. „Nadlimitní“ příspěvky zaměstnavatele vratitelné nebudou.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,590 23,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články