MF: Díky dobrým výsledkům v roce 2007 očekáváme znatelně nižší deficit než se očekávalo

2. 6. 2008 – 16:50 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MF: Díky dobrým výsledkům v roce 2007 očekáváme znatelně nižší deficit než se očekávalo
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Překvapivě dobrý výsledek rozpočtového hospodaření v roce 2007 naznačuje, že by veřejné finance mohly v následujících letech dosahovat znatelně nižších deficitů, než činily fiskální cíle stanovené v loňském roce (-3,0 % HDP v roce 2008, –2,6 % v roce 2009 a –2,3 % HDP v roce 2010).

Očekáváme, že saldo sektoru vládních institucí se bude v letech 2008 až 2010 pohybovat na zhruba stálé úrovni okolo –1,5 % HDP v mezinárodní metodice ESA 95. Skokový posun deficitu na tuto nižší úroveň vedl vládu ke schválení ambicióznějšího fiskálního cíle pro vládní saldo v roce 2011 na úrovni –1,2 % HDP. Tento cíl by měl současně umožnit dosažení střednědobého rozpočtového cíle, který je pro ČR stanoven v rámci fiskálních pravidel EU. Střednědobý cíl je stanoven pro strukturální saldo, činí –1,0 % HDP a ČR je povinna ho dosáhnout co nejdříve, nejpozději však v roce 2012. Kromě výše uvedených pravidelných částí a standardizované tabulkové přílohy je v publikaci zařazena kapitola zaměřená na zvolené téma, kterým je v tomto vydání problematika rovné daně. Vedle stručného shrnutí hlavních principů tohoto konceptu podává téma čísla informace o dosavadních zkušenostech s fungováním rovné daně ve vybraných zemích. Fiskální výhled vychází pololetně v návaznosti na etapy sestavování střednědobého výhledu státního rozpočtu a zveřejnění statistických dat za sektor vládních institucí. Je publikován na internetových stránkách Ministerstva financí obvykle v květnu a říjnu, a to v českém i anglickém jazyce.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,390
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články