MF: Letošní ekonomika se zvýší na 5,3%

27. 4. 2007 – 16:09 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MF: Letošní ekonomika se zvýší na 5,3%
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

MF očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat, ovšem s nižší dynamikou. Reálný růst HDP by měl v roce 2007 dosáhnout úrovně 5,3 %.

V roce 2008 by, vzhledem k odeznění jednorázových efektů spojených s náběhem nových investic a v důsledku zpožděného vlivu současných vysokých cen ropy, mělo dojít k mírnému zpomalení na 4,9 %. Růst bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity a spotřeby domácností, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí. Růst spotřebitelských cen zůstane mírný. Průměrnou míru inflace Ministerstvo financí odhaduje na 2,1 % v roce 2007 a 3,2 % v roce 2008. Zaměstnanost by se měla zvýšit o 1,1 p.b. v roce 2007 a o 1,0 p.b. v roce 2008. Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS by se mohla snížit v roce 2007 na 6,4 % a v roce 2008 na 6,0 %. Podíl deficitu běžného účtu na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy, by měl v roce 2007 dosáhnout úrovně 3,5 %, zejména v důsledku vysokých cen ropy. Po jejich odeznění očekáváme v roce 2008 pokles na 2,4 %. Data za sektor vládních institucí jsou v rámci této publikace poprvé prezentována v metodice ESA 95, tedy na akruální bázi. Deficit sektoru vládních institucí meziročně vzroste o 1,1 p.b. a v roce 2007 bude jeho podíl na HDP činit 4,0 % – tedy stejně jako bylo uvedeno v Konvergenčním programu 2006. V posledních letech je z vývoje deficitu vládního sektoru patrné, že se neudrží pod referenční hodnotou maastrichtského kritéria udržitelnosti veřejných financí. Naopak pozitivně lze hodnotit pokles podílu daňových příjmů a příjmů na sociální a zdravotní zabezpečení, který by měl klesnout o 1 p.b. z 34,8 % na 33,8 % HDP.

Kurzy

Kurzovní lístek: 21.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,820 23,940
USD 22,050 22,230
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články