MF:Předpokládáme růst HDP v roce 2009 okolo 1,4 %

3. 2. 2009 – 15:25 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MF:Předpokládáme růst HDP v roce 2009 okolo 1,4 %
Foto: Martin Slapnička | zdroj: NašePeníze.cz

Nejasná situace v budoucím vývoji vnějšího prostředí výrazně zvyšuje míru nejistoty ekonomických odhadů. S dostupnými znalostmi je velmi obtížné (ne-li nemožné) odhadnout hloubku a délku trvání globální finanční a ekonomické krize, a tím i rozsah a intenzitu dopadů na českou ekonomiku, která není primárním zdrojem problémů a pouze absorbuje šoky z vnějšího okolí.


- HDP: Česká ekonomika zpomalila na 0,7%

Po letech vysoké dynamiky HDP (přes 6 % v období 2005 2007) dochází od počátku roku 2008 k jejímu zpomalování. V souvislosti s poklesem zahraniční a zpomalením domácí poptávky předpokládáme růst HDP v roce 2009 okolo 1,4 %. Rizika predikce jsou vychýlena směrem dolů. Při postupném odeznívání globální krize a jejích důsledků by se mohl růst reálného HDP v roce 2010 zvýšit na cca 2,1 %, přičemž by měl být v celém horizontu predikce tažen převážně výdaji domácností na konečnou spotřebu.

Vyšší inflace v roce 2008 bude v roce 2009 vystřídána výraznou dezinflací. Míru inflace pro rok 2009 odhadujeme okolo 1,3 %, což reflektuje oslabení nákladových tlaků. V roce 2010 by se míra inflace měla vrátit k hladině blízké inflačnímu cíli ČNB.

Vzhledem k předpokládané spolupráci zaměstnavatelů a odborů by důsledky pro trh práce neměly být fatální. Mělo by docházet k postupnému nárůstu mezinárodně srovnatelné obecné míry nezaměstnanosti podle VŠPS ze 4,4 % v roce 2008 k 6 % v roce 2010 spolu s mírným poklesem zaměstnanosti (-0,3 % v roce 2009 až –0,8 % v roce 2010).

Deficit běžného účtu platební bilance na HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Za rok 2008 deficit vládního sektoru dosáhl hodnoty okolo 1,2 % HDP. V roce 2009 se očekává prohloubení deficitu na 3,0 % HDP a to především díky vlivu dopadů globální krize na daňové příjmy, a zejména na zisky firem.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články