MF: Příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat

24. 4. 2008 – 9:39 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MF: Příznivý makroekonomický vývoj bude nadále pokračovat
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V predikci Ministerstva financí se očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude i přes rizika plynoucí z vnějšího prostředí nadále pokračovat.

Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,9 %. Bude tažen zrychleným růstem investiční aktivity, vliv výsledků zahraničního obchodu bude nižší, růst spotřeby domácností se oproti roku 2007 zpomalí vlivem vyšší inflace. V roce 2009 by se měl růst zvýšit na cca 5,1 %, což zhruba odpovídá růstu potenciálního produktu. Bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí. I nadále se očekává pozitivní vývoj na trhu práce. Zaměstnanost by se měla zvýšit o 1,7 % v roce 2008 a o 0,8 % v roce 2009. Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS by se mohla snížit z 5,3 % v roce 2007 na 4,2 % v roce 2008 a na 3,6 % v roce 2009. Podíl deficitu běžného účtu na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy, by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 3,0 %, zejména v důsledku očekávaných výsledků obchodní bilance – přebytek 111 mld. Kč – a v roce 2009 se pak dále snížit až na 2,1 %. Míru inflace v roce 2008 odhadujeme na úrovni 6,0 %, jako důsledek růstu cen komodit na světových trzích a příspěvku administrativních opatření. V roce 2009 pak očekáváme návrat na nižší hladinu – 2,7 %. Podle předběžných údajů ČSÚ by měl deficit vládního sektoru v metodice ESA95 dosáhnout za rok 2007 hodnoty 1,6 % HDP. Dominantní vliv měl pozitivní výsledek hospodaření státního rozpočtu. V roce 2008 se očekává další pokles deficitu vládního sektoru na hodnotu 1,5 % HDP. Hodnota maastrichtského konvergenčního kritéria vládního deficitu se tak bude nacházet hluboko pod referenční hranicí 3 % HDP.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články