MF: Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,6 %.

25. 7. 2008 – 11:44 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MF: Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,6 %.
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V predikci se očekává, že příznivý makroekonomický vývoj bude i přes rizika plynoucí z vnějšího prostředí nadále pokračovat. Reálný růst HDP by měl v roce 2008 dosáhnout úrovně 4,6 %.

Růst bude tažen převážně růstem investiční aktivity. Spotřeba domácností se oproti roku 2007 zpomalí v důsledku vyšších spotřebitelských cen. Vliv výsledků zahraničního obchodu bude nepatrně silnější než v minulém roce vlivem příznivé bilance služeb. V roce 2009 by se měl růst HDP zvýšit na cca 4,8 %, což je nepatrně pod tempem růstu potenciálního produktu. I nadále bude pokračovat přibližování české ekonomiky k úrovni vyspělých evropských zemí. Podle předběžných údajů ČSÚ by měl deficit vládního sektoru v metodice ESA95 dosáhnout za rok 2007 hodnoty 1,6 % HDP. Dominantní vliv měl pozitivní výsledek hospodaření státního rozpočtu. V roce 2008 se očekává další pokles deficitu vládního sektoru na hodnotu 1,5 % HDP. Hodnota maastrichtského konvergenčního kritéria vládního deficitu se tak bude nacházet hluboko pod referenční hranicí 3 % HDP. I nadále se očekává pozitivní vývoj na trhu práce. Zaměstnanost by se měla zvýšit o 1,4 % v roce 2008 a o 0,7 % v roce 2009. Mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti z VŠPS by se mohla snížit z 5,3 % v roce 2007 na 4,3 % v roce 2008 a na 3,9 % v roce 2009. Míru inflace v roce 2008 odhadujeme na úrovni 6,1 %, jako konsekvent růstu cen komodit na světových trzích a příspěvku administrativních opatření. V roce 2009 pak očekáváme návrat na nižší hladinu okolo 2,9 %. Jisté proinflační riziko však spatřujeme v současném mzdovém vývoji. Vnější nerovnováha ekonomiky vyjádřená podílem deficitu běžného účtu na HDP by měla v roce 2008 dosáhnout úrovně 2,7 %, zejména v důsledku očekávaných výsledků obchodní bilance – přebytek 90 mld. Kč – a v roce 2009 se pak dále snížit na 2,5 %. Negativní vliv do budoucna bude mít zhoršující se bilance výnosů spojená s odlivem dividend z přímých zahraničních investic.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články