MF vybralo poradce a navrhuje další postup privatizace ČSA

16. 12. 2008 – 9:13 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MF vybralo poradce a navrhuje další postup privatizace ČSA
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR podepsalo mandátní smlouvu s konsorciem Deloitte Advisory / CMS Cameron McKenna o poskytování poradenství při privatizaci Českých aerolinií.

Radit s privatizací ČSA bude Deloitte Advisory a Credit Suisse O novém majiteli Ruzyně rozhodne cena, tvrdí Řebíček Ve veřejné zakázce na výběr poradce podali nabídku 2 účastníci. Vítěze vybralo MF ČR již v srpnu, nicméně druhý v pořadí, konsorcium McKinsey & Company / JUDr. Toman, podal proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nejprve námitky a poté i návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS. Tím se celý proces prodloužil o cca dva měsíce. ÚOHS v listopadu správní řízení zahájené na návrh druhého uchazeče zastavil. Poradce již navrhl strukturu, podmínky a časový průběh výběrového řízení, identifikoval možné překážky prodeje akcií ČSA a navrhl způsob jejich řešení. Ministerstvo financí navrhuje, aby veřejné výběrové řízení na nabyvatele majetkové účasti státu (91,51% na základním kapitálu ČSA) bylo organizováno jako dvoukolové. V prvém kole budou zájemci prokazovat splnění podmínek pro účast ve výběrovém řízení. Tyto podmínky budou sestávat z kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění je běžně požadováno v obdobných veřejných výběrových řízeních nebo v rámci veřejných zakázek, a dále z kritérií ekonomického, finančního a technického charakteru, která jsou odůvodněná vzhledem k charakteru transakce. Po zájemcích bude požadováno předložení návrhů řešení týkajících se: zachování statutu společnosti České aerolinie a.s. jako národního/evropského dopravce zachování Letiště Praha (Ruzyně) jako domovského letiště společnosti České aerolinie a.s. provozování letecké dopravy jako hlavního předmětu podnikání společnosti České aerolinie a.s. Účastníkem veřejného výběrového řízení se stanou pouze zájemci, kteří splní kvalifikační předpoklady. Tito potenciální investoři budou mít možnost provést hloubkovou kontrolu společnosti a předložit závaznou nabídku. Ve druhém kole bude jediným kritériem nabídnutá cena.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,660 24,780
USD 22,600 22,780
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články